Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 18

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 18)

περὶ δὲ τοῦ Ναυκρατίτου στεφάνου τίσ ἐστι τὴν ἄνθην πολλὰ ἀναζητήσασ καὶ πολλῶν πυθόμενοσ, ὡσ οὐδὲν ἐμάνθανον, ἐνέτυχον ὀψέ ποτε Πολυχάρμου Ναυκρατίτου ἐπιγραφομένῳ βιβλίῳ Περὶ Ἀφροδίτησ, ἐν ᾧ ταυτὶ γέγραπται· "κατὰ δὲ τὴν τρίτην πρὸσ ταῖσ εἴκοσιν Ὀλυμπιάδα ὁ Ἡρόστρατοσ, πολίτησ ἡμέτεροσ ἐμπορίᾳ χρώμενοσ καὶ χώραν πολλὴν περιπλέων, προσσχών ποτε καὶ Πάφῳ τῆσ Κύπρου ἀγαλμάτιον Ἀφροδίτησ σπιθαμιαῖον, ἀρχαῖον τῇ τέχνῃ, ὠνησάμενοσ ᾔει φέρων εἰσ τὴν Ναύκρατιν. "καὶ αὐτῷ πλησίον φερομένῳ τῆσ Αἰγύπτου τῇ χειμὼν αἰφνίδιον ἐπέπεσεν καὶ συνιδεῖν οὐκ ἦν ὅπου γῆσ ἦσαν, κατέφυγον ἅπαντεσ ἐπὶ τὸ τῆσ Ἀφροδίτησ ἄγαλμα σῴζειν αὑτοὺσ αὐτὴν δεόμενοι. "ἡ δὲ θεὸσ προσφιλὴσ γὰρ τοῖσ Ναυκρατίταισ ἦν αἰφνίδιον ἐποίησε πάντα τὰ παρακείμενα αὐτῇ μυρρίνησ χλωρᾶσ πλήρη ὀδμῆσ τε ἡδίστησ ἐπλήρωσεν τὴν ναῦν ἤδη ἀπειρηκόσι τοῖσ ἐμπλέουσιν τὴν σωτηρίαν διὰ τὴν πολλὴν ναυτίαν γενομένου τε ἐμέτου πολλοῦ· "καὶ ἡλίου ἐκλάμψαντοσ κατιδόντεσ τοὺσ ὁρ́μουσ ἧκον εἰσ τὴν Ναύκρατιν. "καὶ ὁ Ἡρόστρατοσ ἐξορμήσασ τῆσ νεὼσ μετὰ τοῦ ἀγάλματοσ, ἔχων καὶ τὰσ αἰφνίδιον αὐτῷ ἀναφανείσασ χλωρὰσ μυρρίνασ, ἀνέθηκεν ἐν τῷ τῆσ Ἀφροδίτησ ἱερῷ · "θύσασ δὲ τῇ θεῷ καὶ ἀναθεὶσ τῇ Ἀφροδίτῃ τἄγαλμα,3 καλέσασ δὲ καὶ ἐφ’ ἑστίασιν ἐν αὐτῷ τῷ ἱερῷ τοὺσ προσήκοντασ καὶ τοὺσ οἰκειοτάτουσ ἔδωκεν ἑκάστῳ καὶ στέφανον ἐκ τῆσ μυρρίνησ, ὃν καὶ τότε ἐκάλεσε Ναυκρατίτην. ὁ μὲν οὖν Πολύχαρμοσ ταῦτα. οἷσ κἀγὼ πείθομαι, ἡγούμενοσ οὐκ ἄλλον τινὰ εἶναι Ναυκρατίτην στέφανον ἢ τὸν ἐκ τῆσ μυρρίνησ, τῷ καὶ μετὰ τῶν ῥόδων ὑπὸ τοῦ Ἀνακρέοντοσ φορεῖσθαι. καὶ ὁ Φιλωνίδησ δὲ εἴρηκεν ὡσ ὁ τῆσ μυρρίνησ στέφανοσ τὴν ἐκ τῶν οἴνων ἀναθυμίασιν ἀποκρούεται καὶ ὁ τῶν ῥόδων ἔχει τι κεφαλαλγίασ παρηγορικὸν πρὸσ τῷ καὶ ἐμψύχειν. γελοῖοι οὖν εἰσιν οἱ λέγοντεσ Ναυκρατίτην εἶναι στέφανον τὸν ἐκ τῆσ βύβλου τῆσ στεφανωτρίδοσ καλουμένησ παρ’ Αἰγυπτίοισ,8 παρατιθέμενοι Θεοπόμπου ἐκ τῆσ τρι σκαιδεκάτησ τῶν Φιλιππικῶν καὶ ἑνδεκά>τησ τῶν Ἑλληνικῶν,9 ὅσ φησιν Ἀγησιλάῳ τῷ Λάκωνι παραγενομένῳ εἰσ Αἴγυπτον δῶρα πέμψαι τοὺσ Αἰγυπτίουσ ἄλλα τέ τινα καὶ δὴ καὶ τὴν στεφανωτρίδα βύβλον. ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα τίνα ὠφέλειαν ἢ ἡδονὴν ἔχει τὸ βύβλῳ στεφανοῦσθαι μετὰ ῥόδων, πλὴν εἰ μή τι οἱ τούτοισ χαίροντεσ στέψονται ὁμοῦ σκορόδοισ καὶ ῥόδοισ.

παμπόλλουσ δὲ οἶδα λέγοντασ τὸν ἐκ τῆσ σαμψούχου στέφανον εἶναι τὸν Ναυκρατίτην πολὺ δὲ τὸ ἄνθοσ τοῦτο κατὰ τὴν Αἴγυπτον. διάφοροσ δὲ γίνεται κατὰ τὴν ὀδμὴν ἡ ἐν Αἰγύπτῳ μυρρίνη παρὰ τὰσ ἐν ἄλλαισ χώραισ, ὡσ καὶ Θεόφραστοσ ἱστορεῖ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION