Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 13

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 13)

ἱστορεῖται δ’ ὑπ’ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν χρόνον τῶν Καρῶν δεισιδαιμονίᾳ περισχεθέντων ἐπὶ τὸ μαντεῖον τοῦ θεοῦ παραγενομένων εἰσ Ὕβλαν καὶ πυνθανομένων περὶ τῶν ἀπηντημένων, θεσπίσαι τὸν Ἀπόλλωνα ποινὴν αὐτοὺσ ἀποδοῦναι τῇ θεῷ δι’ ἑαυτῶν ἑκούσιον καὶ χωρὶσ δυσχεροῦσ συμφορᾶσ· ἣν ἐν τοῖσ ἔμπροσθεν χρόνοισ ἀφώρισεν ὁ Ζεὺσ τῷ Προμηθεῖ χάριν τῆσ κλοπῆσ τοῦ πυρόσ, λύσασ αὐτὸν ἐκ τῶν χαλεπωτάτων δεσμῶν καὶ τίσιν ἑκούσιον ἐν ἀλυπίᾳ κειμένην δοῦναι θελήσαντοσ, ταύτην ἔχειν ἐπιτάξαι τὸν καθηγούμενον τῶν θεῶν. ὅθεν ἀπ’ ἐκείνου τὸν δεδηλωμένον στέφανον τῷ Προμηθεῖ περιγενέσθαι καὶ μετ’ οὐ πολὺ τοῖσ εὐεργετηθεῖσιν ἀνθρώποισ ὑπ’ αὐτοῦ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸσ δωρεάν. διόπερ καὶ τοῖσ Καρσὶ κατὰ τὸ παραπλήσιον ἔθοσ παρεκελεύσατο Ἀπόλλων στεφανώματι χρωμένοισ τῇ λύγῳ καταδεῖν τὴν ἑαυτῶν κεφαλὴν τοῖσ κλάδοισ οἷσ αὐτοὶ κατέλαβον τὴν θεόν. καταλῦσαι δὲ καὶ τἄλλα γένη τῶν στεφάνων ἐπέταξε χωρὶσ τῆσ δάφνησ· ταύτην δ’ αὐτὸσ ἔφη τοῖσ τὴν Ἥραν θεραπεύουσι μόνοισ ἀπονέμειν δῶρον.

τοῖσ τε χρησθεῖσιν ἐκ τῆσ μαντείασ κατακολουθήσαντασ αὐτοὺσ ἀβλαβεῖσ ἔσεσθαι, δίκην ἐν εὐωχίαισ ἀποδιδόντασ τῇ θεῷ τὴν προσήκουσαν. λύγῳ, τοῖσ δὲ θεραπεύουσιν τὴν θεὸν ἐπιτρέψαι φορεῖν τὸν καὶ νῦν ἔτι διαμένοντα τῆσ δάφνησ στέφανον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION