Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 2

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 2)

μετὰ ταῦτ’, οἶμαι, καὶ περὶ κοττάβων ζήτησισ ἦν καὶ τῶν ἀποκοτταβιζόντων. οὓσ οἰηθείσ τισ τῶν παρόντων ἰατρῶν εἶναι τούτων οἳ ἀπὸ βαλανείου καθάρσεωσ ἕνεκα τοῦ στομάχου πίνοντεσ ἄμυστιν ἀποβλύζουσιν, ἔφη οὐκ εἶναι παλαιὰν ταύτην παράδοσιν οὐδ’ εἰδέναι τινὰ τῶν ἀρχαίων ταύτῃ τῇ καθάρσει χρησάμενον. δι’ ὃ καὶ Ἐρασίστρατον τὸν Ιοὐλιήτην ἐν τῇ περὶ τῶν Καθόλου πραγματείᾳ ἐπιτιμᾶν τοῖσ τοῦτο ποιοῦσιν, βλαπτικὸν ὀφθαλμῶν τὸ ἐπιχείρημα δεικνύων καὶ τῆσ κάτω κοιλίασ ἐπισχετικόν. πρὸσ ὃν Οὐλπιανὸσ ἔφη· ὄρσ1’ Ἀσκληπιάδη, καλέει κρείων σε Χαρωνεύσ.

"εἰ μὴ ἰατροὶ ἦσαν, οὐδὲν ἂν ἦν τῶν γραμματικῶν μωρότερον. τίσ γὰρ ἡμῶν οὐκ οἶδεν ὅτι οὐκ ἦν οὗτοσ ὁ ἀποκοτταβισμὸσ ἀρχαῖοσ; εἰ μή τι σὺ καὶ τοὺσ Ἀμειψίου Ἀποκοτταβίζοντασ ἀποβλύζειν ὑπολαμβάνεισ. ἐπεὶ οὖν ἄπειροσ εἶ τῆσ τοιαύτησ θεωρίασ, μάθε παρ’ ἐμοῦ ὅτι πρῶτον μὲν ἡ τῶν κοττάβων εὑρ́εσισ Σικελική ἐστιν παιδιά, ταύτην πρώτων εὑρόντων Σικελῶν, ὡσ Κριτίασ φησὶν ὁ Καλλαίσχρου ἐν τοῖσ Ἐλεγείοισ διὰ τούτων κότταβοσ ἐκ Σικελῆσ ἐστι χθονὸσ ἐκπρεπὲσ ἔργον, ὃν σκοπὸν ἐσ λατάγων τόξα καθιστάμεθα. Δικαίαρχοσ δ’ ὁ Μεσσήνιοσ, Ἀριστοτέλουσ μαθητήσ, ἐν τῷ περὶ Ἀλκαίου καὶ τὴν λατάγην φησὶν εἶναι Σικελικὸν ὄνομα, λατάγη δ’ ἐστὶν τὸ ὑπολειπόμενον ἀπὸ τοῦ ἐκποθέντοσ ποτηρίου ὑγρόν, ὃ συνεστραμμένῃ τῇ χειρὶ ἄνωθεν ἐρρίπτουν οἱ παίζοντεσ εἰσ τὸ κοττάβιον.

Κλείταρχοσ δ’ ἐν τῇ περὶ Γλωττῶν πραγματείᾳ λατάγην Θεσσαλοὺσ καὶ Ῥοδίουσ τὸν ἀπὸ τῶν ποτηρίων κότταβον λέγειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION