Athenaeus, The Deipnosophists, Book 2, book 2, chapter 31

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 2, book 2, chapter 31)

πρῶτοι δὲ Πέρσαι, ὥσ φησιν Ἡρακλείδησ, καὶ τοὺσ λεγομένουσ στρώτασ ἐφεῦρον, ἵνα κόσμον ἔχῃ ἡ στρῶσισ καὶ εὐάφειαν. τὸν οὖν Τιμαγόραν ἢ τὸν ἐκ Γόρτυνοσ Κρῆτα, ὥσ φησι Φαινίασ ὁ περιπατητικόσ, Ἔντιμον, ὃσ ζήλῳ Θεμιστοκλέουσ ἀνέβη ὡσ βασιλέα, τιμῶν Ἀρταξέρξησ σκηνήν τε ἔδωκεν αὐτῷ διαφέρουσαν τὸ κάλλοσ καὶ τὸ μέγεθοσ καὶ κλίνην ἀργυρόποδα, ἔπεμψε δὲ καὶ στρώματα πολυτελῆ καὶ τὸν ὑποστρώσοντα, φάσκων οὐκ ἐπίστασθαι τοὺσ Ἕλληνασ ὑποστρωννύειν. καὶ ἐπὶ τὸ συγγενικὸν ἄριστον ἐκαλεῖτο ὁ Κρὴσ οὗτοσ, τὸν βασιλέα ψυχαγωγήσασ·

ὅπερ οὐδενὶ πρότερον τῶν Ἑλλήνων ἐγένετο, ἀλλ’ οὐδ’ ὕστερον, αὕτη γὰρ ἡ τιμὴ τοῖσ συγγενέσι διεφυλάττετο. Τιμαγόρᾳ μὲν γὰρ τῷ Ἀθηναίῳ τῷ προσκυνήσαντι βασιλέα καὶ μάλιστα τιμηθέντι τοῦτο οὐχ ὑπῆρξε· τῶν δὲ παρατιθεμένων βασιλεῖ τούτῳ τινὰ ἀπὸ τῆσ τραπέζησ ἀπέστελλε. Ἀνταλκίδᾳ δὲ τῷ Λάκωνι τὸν αὑτοῦ στέφανον εἰσ μύρον βάψασ ἔπεμψε, τῷ δὲ Ἐντίμῳ τοιαῦτα πολλὰ ἐποίει καὶ ἐπὶ τὸ συγγενικὸν ἄριστον ἐκάλει. ἐφ’ ᾧ οἱ Πέρσαι χαλεπῶσ ἔφερον ὡσ τῆσ τε τιμῆσ δημευομένησ καὶ στρατείασ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα πάλιν ἐσομένησ.

ἑκατὸν καὶ παῖδασ ἑκατὸν χρυσοῦσ τε ἑξακισχιλίουσ χωρὶσ τῶν εἰσ τὰ ἐπιτήδεια καθ’ ἡμέραν διδομένων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION