Aristides, Aelius, Orationes, Πρὸσ Πλάτωνα ὑπὲρ τῶν τεττάρων 15:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Πρὸσ Πλάτωνα ὑπὲρ τῶν τεττάρων 15:)

ὁ Βουζύγησ ἄριστοσ ἁλιτήριοσ. οὕτωσ ἴσασιν οὕσ τε προσήκει διασύρειν ἐπὶ τοῖσ λόγοισ καὶ οὓσ ἄξιον θαυμάσαι. ἆρ’ οὖν ὁ τοσοῦτον αἱρῶν τοὺσ ῥήτορασ, τὴν πειθὼ δὲ ἐπὶ τῶν χειλῶν ἔχων, τοσαύτησ δὲ αἰδοῦσ παρὰ πάντων τυγχάνων, τοιαῦτα δ’ ἀκηκοὼσ ὑπὸ τῶν ἅπαντασ ἐρευνώντων περὶ τἄλλα καὶ εἰσ αὐτὸ τοῦτο κωμῳδούντων ὡσ ἀδυνάτουσ εἰπεῖν, φλυαρίαν τινὰ καὶ λαλιὰν ἐπεδείκνυτο ἐν ταῖσ ἐκκλησίαισ, ἢ παντὸσ ἀνδρὸσ πρᾶγμα διεπράττετο, ἀλλ’ οὐ πολλῇ τινι τῇ περιουσίᾳ χρώμενοσ οὕτω διεγίγνετο, πόρρω μὲν αὐτὸσ ὢν τοῦ ληρεῖν, πλεῖστον δὲ τοὺσ ἄλλουσ ἐθίζων ἀπέχειν; σκεψώμεθα γὰρ τί τῆσ λαλιᾶσ ἐστὶ καὶ τί τῶν λόγων τῶν ἐμφρόνων. λαλιᾶσ μὲν οἶμαι διὰ κενῆσ ληρεῖν καὶ εἰσ μηδὲν δέον καὶ διατρίβειν τηνάλλωσ, λόγων δὲ ἀληθινῶν τῶν καιρῶν καὶ τῶν πραγμάτων στοχάζεσθαι καὶ τὸ πρέπον σώζειν πανταχοῦ. τούτοισ γοῦν ἕπεται καὶ τὸ κρατεῖν οἶμαι καὶ τὰσ ψυχὰσ προσάγεσθαι τῶν ἀκουόντων. ὁ τοίνυν Περικλῆσ τοσοῦτον νικῶν καὶ τοσαῦτα ἀφ’ ὧν ἐνίκα πράττων λάλοσ μὲν ἥκιστα οἶμαι, λέγειν δὲ ἄριστοσ εἰκότωσ ἐνομίζετο. καὶ μὴν ἐν οἷσ γε καὶ τοὺσ ἄλλουσ αἰτιῶνται, ἅμα τοῦτόν τ’ ἀφιᾶσι καὶ τίνασ ἀντὶ τούτου προσήκει μέμφεσθαι διδάσκουσιν. εἰ δὲ δεῖ καὶ σεμνοτέρου μάρτυροσ, σκόπει τί φησιν ὁ Θουκυδίδησ ἐν τοῖσ περὶ αὐτοῦ λόγοισ. εὑρήσεισ γὰρ ἁπανταχοῦ μεμνημένον ὡσ ἀρίστου λέγειν καὶ οὐδ’ ἀμφισβήτησιν δόντα ὅτι μὴ καὶ πράττειν οὗτόσ γε πρὸσ τῷ λέγειν προστίθησιν, ἐπειδὰν πρῶτον αὐτὸν εἶναι φῇ. καὶ οὗτοσ ὁ μάρτυσ, ὦ χρηστὲ, τῶν Ἀντιφῶντοσ ἑταίρων ἐστὶ καὶ ἅμα ὡσ τὸ εἰκὸσ καὶ ἐφ’ ἑαυτῷ τι φρονῶν, ἀλλ’ ὅμωσ ἀποδίδωσιν ἐκείνῳ τὰ πρέποντα.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION