Aristides, Aelius, Orationes, Περὶ ὁμονοίασ ταῖσ πόλεσιν 13:

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Περὶ ὁμονοίασ ταῖσ πόλεσιν 13:)

τροπαίων δὲ τρόπαια ἐξήπτετο καὶ βωμοὶ Διὸσ ἐλευθερίου καὶ τρίποδεσ κοινοὶ τῶν Ἑλλήνων ἐν Δελφοῖσ καὶ ἀναθήματα καὶ δεκάται καὶ κόσμοι τῶν πόλεων καὶ πᾶσα ἐπίδοσισ καὶ τοιαῦτα ἐπεχωρίασε πράγματα. καὶ οἱ μέν γε τὴν ἡγεμονίαν τῶν Ἑλλήνων μετελάμβανον, ἀνθ’ ὧν τότε εἶξαν ἐν καιρῷ, παρ’ ἑκόντων αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων εὑρόμενοι τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ αὐτοὶ τόθ’ ἑκόντεσ παρεῖσαν, οἱ δ’ αὖ τὰσ ὁμοίασ ἀπεδίδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, καὶ οὔτε ἐκώλυσαν οὔτε ἠμφεσβήτησαν, ἀλλ’ ἡγησάμενοι βελτίουσ ἑαυτῶν εἰσ τὰσ ναυτικὰσ καὶ τὰσ ὑπερορίουσ ἀποδημίασ, τοὺσ παρ’ αὐτῶν ἄρχοντασ καταλύσαντεσ ἐκείνοισ ἐπέτρεψαν ἡγεῖσθαι. ἐκ δὲ τούτου Σηστὸσ, Ιὠνία, Κύπροσ, Εὐρυμέδων, ἀμφότερα κοσμούμενοσ κατάλογοσ νικῶν ναυτικῶν τε καὶ πεζῶν ἐφαμίλλων πάνθ’ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν τὰ κάλλιστα συνείρετο, ἀντανεχώρουν δὲ οἱ βάρβαροι, δεσπότασ τοὺσ Ἕλληνασ ἑαυτῶν ἀντὶ τοῦ βασιλέωσ νομίζοντεσ. ταῦτα μὲν δὴ τὰ τῆσ ὁμονοίασ αὐτῶν, κοινὰ μὲν ἀμφοῖν, κοινὰ δ’ ἅπασιν ὧν ἡγοῦντο ἀγαθά. ἐπεὶ δ’ ἐστασίασαν περὶ τῆσ ἡγεμονίασ καὶ τὴν ἐπιείκειαν νομίσαντεσ ἀνανδρείαν, τὴν αὐθάδειαν ὡσ ἀρετὴν ἐτίμησαν, δημαγωγοὶ δὲ καὶ προστάται παρ’ ἀμφοτέροισ ἀντὶ τοῦ προϊδόντεσ τὸ μέλλον διακωλύειν καὶ παραμυθεῖσθαι τὰ πλήθη παρώξυνον καὶ συνέκρουον τὰσ πόλεισ, τῆσ καθ’ ἡμέραν ἡδονῆσ ἅπαντα τὸν ὕστερον χρόνον πωλοῦντεσ· ἀνεῖπε μὲν ὁ κήρυξ ὁ Σπαρτιάτησ, ὥσπερ ἐκ θεῶν του καταπεμφθεὶσ, ὅτι ἐκείνη ἡ ἡμέρα μεγάλων τοῖσ Ἕλλησι κακῶν ἄρξει· ταῦτα δ’ οὐκ εἰσ μακρὰν ἐτελεῖτο. οἱ μὲν γὰρ ἀήττητοι καὶ ἀπόρθητοι δοκοῦντεσ εἶναι ζῶντεσ ἤγοντο αὐτοῖσ ὅπλοισ, καὶ περὶ σπονδῶν ἐδέοντο, ἐξὸν αὐτοὺσ ἐξ ἀρχῆσ εἰρήνην ἄγειν πεῖσαι· οἱ δὲ τοσοῦτον ἐκείνων ὑπερσχόντεσ ἐν τῷ πολέμῳ τούτῳ καὶ τοῖσ Ἕλλησι πρότερον τῆσ ἐλευθερίασ αἴτιοι καταστάντεσ δευτέρου πολέμου συστάντοσ πάλιν ἑξῆσ τοῦ Δεκελεικοῦ, καὶ πρὸσ ἁπάσασ πείρασ προελθόντεσ, ἃ μηδ’ εἰπεῖν ἔστ’ ἀδακρυτὶ, ταῦθ’ ἑωρῶντο πάσχοντεσ, ἑώσ τά τε τείχη ταῖσ ἑαυτῶν χερσὶ κατέσκαψαν καὶ τῆσ ἡγεμονίασ ἁπάσησ ἀπέστησαν.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION