Ancient Greek-English Dictionary Language

περίκρημνος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: περίκρημνος περίκρημνον

Structure: περικρημν (Stem) + ος (Ending)

Sense

  1. steep all round

Examples

  • τότε δὲ ἀνῃρημένησ τῆσ πόλεωσ λόφοσ ἐλείπετο πετρώδησ καὶ περίκρημνοσ, τοῦ Ἡδυλίου διωρισμένοσ ὄρουσ ὅσον ὁ Ἄσσοσ ἐπέχει ῥέων, εἶτα συμπίπτων ὑπὸ τήν ῥίζαν αὐτὴν τῷ Κηφισῷ καὶ συνεκτραχυνόμενοσ ὀχυρὰν ἐνστρατοπεδεῦσαι τήν ἄκραν ποιεῖ, διὸ καὶ τοὺσ χαλκάσπιδασ ὁρῶν τῶν πολεμίων ὠθουμένουσ ἐπ’ αὐτὴν ὁ Σύλλασ ἐβούλετο φθῆναι καταλαβὼν τόν τόπον καὶ κατέλαβε χρησάμενοσ τοῖσ στρατιώταισ προθύμοισ. (Plutarch, Sulla, chapter 16 7:1)
  • ἁπλῷ τείχει περίκρημνα ὄντα, τὰ δὲ πρὸσ μεσημβρίαν ἐσ ἤπειρον, ἔνθα καὶ ἡ Βύρσα ἦν ἐπὶ τοῦ αὐχένοσ, τριπλῷ τείχει. (Appian, The Foreign Wars, chapter 14 1:6)
  • ἀλλ’ οὔτε διηνεκῶσ οὔτε πυκναὶ συνειστήκεσαν ὡσ ἐν ἀλιμένῳ καὶ περικρήμνῳ θαλάσσῃ, παρά τε τὴν πόλιν αὐτὴν οὐκ ἐδύναντο ἀνακωχεύειν, τῶν Καρχηδονίων τοῖσ τείχεσιν ἐφεστώτων, καὶ τοῦ κύματοσ ἐκεῖ μάλιστα διὰ τὰσ πέτρασ ταρασσομένου. (Appian, The Foreign Wars, chapter 18 4:6)
  • τῇ δ’ ἐπιούσῃ χωρίον κατέλαβε περίκρημνον, οὗ μία ἐσ αὐτὸ ἄνοδοσ ἦν, καὶ τέσσαρεσ αὐτὴν σπεῖραι προὐφύλασσον. (Appian, The Foreign Wars, chapter 15 3:5)
  • οὕτω μὲν ἡ στρατιὰ τῷ Μιθριδάτῃ διὰ προπέτειαν τῶν ἄνευ προστάγματοσ τοῖσ προμάχοισ ἐπικουρεῖν ἑλομένων θορυβηθεῖσα διέφθαρτο, καὶ τὸ λοιπὸν ἔργον εὔκολον ἦν τῷ Πομπηίῳ, κτείνοντι καὶ συλλαμβάνοντι ἀνόπλουσ ἔτι καὶ ἐν περικρήμνῳ συγκεκλεισμένουσ. (Appian, The Foreign Wars, chapter 15 4:6)
  • τῶν δὲ Ουὀλατερρανῶν ἡ μὲν χώρα κλύζεται τῇ θαλάττῃ, τὸ δὲ κτίσμα ἐν φάραγγι βαθείᾳ λόφοσ ἐστὶν ὑψηλὸσ περίκρημνοσ πάντη τὴν κορυφὴν ἐπίπεδοσ, ἐφ’ ᾗ ἵδρυται τὸ τεῖχοσ τῆσ πόλεωσ. (Strabo, Geography, book 5, chapter 2 12:1)
  • πέτρα γὰρ ὑψηλὴ καὶ περίκρημνοσ κατερρωγυῖα ἐπὶ τὸν ποταμόν, τῇ μὲν ἔχουσα τὸ τεῖχοσ ἐπὶ τῷ χείλει τοῦ ποταμοῦ καθ’ ὃ ἡ πόλισ συνῴκισται, τῇ δ’ ἀνατρέχον ἑκατέρωθεν ἐπὶ τὰσ κορυφάσ· (Strabo, Geography, Book 12, chapter 3 61:2)
  • εἶτα Κράγοσ πέτρα περίκρημνοσ πρὸσ θαλάττῃ· (Strabo, Geography, Book 14, chapter 5 6:6)

Synonyms

  1. steep all round

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION