Ancient Greek-English Dictionary Language

περιβολή

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: περιβολή

Structure: περιβολ (Stem) + η (Ending)

Etym.: periba/llw

Sense

 1. anything which is thrown round, a covering, embraces, walls round
 2. a space enclosed, compass, compass
 3. a circumference, circuit, a circuit
 4. a compassing, endeavouring after
 5. the whole compass, long and short

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • δεσμεύων πρὸσ ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆσ ὄνου αὐτοῦ. πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆσ τὴν περιβολὴν αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 49:11)
 • ἕτεροι δὲ δύο προεφάνησαν αὐτῷ νεανίαι τῇ ρώμῃ μὲν ἐκπρεπεῖσ, κάλλιστοι δὲ τῇ δόξῃ, διαπρεπεῖσ δὲ τὴν περιβολήν, οἳ καὶ παραστάντεσ ἐξ ἑκατέρου μέρουσ ἐμαστίγουν αὐτὸν ἀδιαλείπτωσ, πολλὰσ ἐπιρριπτοῦντεσ αὐτῷ πληγάσ. (Septuagint, Liber Maccabees II 3:26)
 • ἐν περιβολῇ ἱματίων μὴ καυχήσῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξησ μὴ ἐπαίρου. ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα Κυρίου, καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποισ. (Septuagint, Liber Sirach 11:4)
 • ἐν τῷ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν στολὴν δόξησ καὶ ἐνδιδύσκεσθαι αὐτὸν συντέλειαν καυχήματοσ, ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου ἐδόξασε περιβολὴν ἁγιάσματοσ. (Septuagint, Liber Sirach 50:11)
 • τοῦτο δὴ τοίνυν κατανοήσαντεσ ἐπιμελούμεθα μέν, ὡσ ὁρᾷσ, καὶ τοῦ σώματοσ τῆσ πόλεωσ, κατακοσμοῦντεσ αὐτὸ ὡσ κάλλιστον ἡμῖν εἰή, ἔνδοθὲν τε οἰκοδομήμασιν κατεσκευασμένον καὶ ταῖσ ἔκτοσθεν ταύταισ περιβολαῖσ εἰσ τὸ ἀσφαλέστατον πεφραγμένον. (Lucian, Anacharsis, (no name) 20:4)
 • τὴν δὲ πόλιν αὐτὴν ὁρῶν ὀλιγωρίᾳ τῶν προεστώτων διεφθαρμένην, τῶν πολλῶν κλεπτόντων, μᾶλλον δὲ ἁρπαζόντων τὰ κοινά, ὑδάτων τε ἐπιρροίαισ ἀνεκτησάμην καὶ οἰκοδομημάτων ἀναστάσεσιν ἐκόσμησα καὶ τειχῶν περιβολῇ ἐκράτυνα καὶ τὰσ προσόδουσ, ὅσαι ἦσαν κοιναί, τῇ τῶν ἐφεστώτων ἐπιμελείᾳ ῥᾳδίωσ ἐπηύξησα καὶ τῆσ νεολαίασ ἐπεμελούμην καὶ τῶν γερόντων προὐνόουν καὶ τὸν δῆμον ἐν θέαισ καὶ διανομαῖσ καὶ πανηγύρεσι καὶ δημοθοινίαισ διῆγον, ὕβρεισ δὲ παρθένων ἢ ἐφήβων διαφθοραὶ ἢ γυναικῶν ἀπαγωγαὶ ἢ δορυφόρων ἐπιπέμψεισ ἢ δεσποτική τισ ἀπειλὴ ἀποτρόπαιά μοι καὶ ἀκοῦσαι ἦν. (Lucian, Phalaris, book 1 3:5)
 • τάδε σοι περὶ τῶν ἰδεῶν καὶ ἀρετῶν ἐξ ὧν συνίσταται ὁ πολιτικὸσ λόγοσ, καὶ δι’ ὧν δοκιμάζεται, καὶ πολλοῦ ἄξιοσ προάγεται, ὥσπερ ἐκ μερῶν καθ’ ἕκαστον συντιθέμενοσ, πανταχόθεν ὁλόκληροσ καὶ τελείωσ ἔχων αὐτὸσ ἐν ἑαυτῷ, αἵτινεσ τοιαίδε καὶ τοσαίδε εἰσί, σεμνότησ, βαρύτησ, περιβολή, ἀξιοπιστία, σφοδρότησ, ἔμφασισ, δεινότησ, ἐπιμέλεια, γλυκύτησ, σαφήνεια καὶ καθαρότησ, βραχύτησ καὶ συντομία, κόλασισ. (Aristides, Aelius, Ars Rhetorica, , chapter Arg 2:1)
 • περιβολὴ δὲ γίνεται καθολικῶσ, κατὰ γνώμην, κατὰ σχῆμα, κατὰ ἀπαγγελίαν. (Aristides, Aelius, Ars Rhetorica, , 2:1)
 • περιβολὴ δὲ καὶ τοῦτο ὅταν ἐν γένει προτιθῇσ τὰ πράγματα, εἶτα κατ’ εἶδοσ ἐπεξίῃσ, ὡσ ἐν τῷ πρὸσ Λεπτίνην, ὃ μὲν βούλεται εἰσαγαγεῖν, τοῦτό ἐστιν οὐ τοίνυν μὴ Λεύκων ἀδικηθῇ μόνον δεῖ σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ Ἐπικέρδησ, ὁ δὲ πρὶν εἰπεῖν τὸ κατ’ εἶδοσ τὸ ἀλλὰ καὶ Ἐπικέρδησ τὸ ἐν γένει προὔλαβεν ἀλλὰ καὶ εἴ τισ ἄλλοσ εὖ μὲν ἐποίησεν ὑμᾶσ εὖ πράττων, εἰσ δέον δὲ νῦν γέγονεν αὐτῷ τὸ λαβεῖν παρ’ ὑμῶν τὴν ἀτέλειαν, εἶτα νῦν ἦλθεν ἐπὶ τὸ κατ’ εἶδοσ διαστήσασ τίσ οὖν οὗτόσ ἐστιν; (Aristides, Aelius, Ars Rhetorica, , 3:1)

Synonyms

 1. anything which is thrown round

 2. a space enclosed

 3. a circumference

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION