Ancient Greek-English Dictionary Language

κριός

Second declension Noun; Masculine 동물 식물 Transliteration:

Principal Part: κριός κριοῦ

Structure: κρι (Stem) + ος (Ending)

Sense

 1. ram, battering ram
 2. the constellation Aries

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • εἶπε δὲ αὐτῷ. λάβε μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν. (Septuagint, Liber Genesis 15:9)
 • καὶ ἀναβλέψασ Ἁβραὰμ τοῖσ ὀφθαλμοῖσ αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ κριὸσ εἷσ κατεχόμενοσ ἐν φυτῷ Σαβὲκ τῶν κεράτων. καὶ ἐπορεύθη Ἁβραὰμ καὶ ἔλαβε τὸν κριὸν καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰσ ὁλοκάρπωσιν ἀντὶ Ἰσαὰκ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 22:13)
 • τοὺσ δὲ ἀμνοὺσ διέστειλεν Ἰακὼβ καὶ ἔστησεν ἐναντίον τῶν προβάτων κριὸν διάλευκον καὶ πᾶν ποικίλον ἐν τοῖσ ἀμνοῖσ. καὶ διεχώρισεν ἑαυτῷ ποίμνια καθ̓ ἑαυτὸν καὶ οὐκ ἔμιξεν αὐτὰ εἰσ τὰ πρόβατα Λάβαν. (Septuagint, Liber Genesis 30:40)
 • καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐνεκίσσων τὰ πρόβατα ἐν γαστρὶ λαμβάνοντα, καὶ εἶδον τοῖσ ὀφθαλμοῖσ μου ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι καὶ οἱ κριοὶ ἀναβαίνοντεσ ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰσ αἶγασ διάλευκοι καὶ ποικίλοι καὶ σποδοειδεῖσ ραντοί. (Septuagint, Liber Genesis 31:10)
 • καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆσ νουμηνίασ μόσχον ἄμωμον καὶ ἓξ ἀμνούσ, καὶ κριὸσ ἄμωμοσ ἔσται, (Septuagint, Prophetia Ezechielis 46:6)
 • καὶ ᾖρα τοὺσ ὀφθαλμούσ μου καὶ εἶδον. καὶ ἰδοὺ κριὸσ εἷσ ἑστηκὼσ πρὸ τοῦ Οὐβάλ. καὶ αὐτῷ κέρατα ὑψηλά, καὶ τὸ ἓν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, καὶ τὸ ὑψηλὸν ἀνέβαινεν ἐπ’ ἐσχάτων. (Septuagint, Prophetia Danielis 8:3)
 • ὁ κριόσ, ὃν εἶδεσ, ὁ ἔχων τὰ κέρατα βασιλεὺσ Μήδων καὶ Περσῶν. (Septuagint, Prophetia Danielis 8:20)
 • κριὸσ τράγοσ ταῦροσ κύων ἀλεκτρυών. (Aristophanes, Clouds, Lyric-Scene 1:3)

Synonyms

 1. ram

 2. the constellation Aries

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION