Ancient Greek-English Dictionary Language

κατάφρακτος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: κατάφρακτος κατάφρακτη κατάφρακτον

Structure: καταφρακτ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: from katafra/ssw

Sense

  1. shut up, confined, decked

Declension

First/Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • τῆσ δ̓ ἱππικῆσ ὁπλίσεωσ ἣ μὲν κατάφρακτοσ τυγχάνει οὖσα, ἣ δὲ ἄφρακτοσ. (Arrian, chapter 4 1:1)
  • καὶ κατάφρακτοσ μὲν ἡ τοὺσ ἵππουσ καὶ τοὺσ ἱππέασ πεφραγμένουσ παρεχομένη, τοὺσ μὲν θώραξι φολιδωτοῖσ ἢ λινοῖσ ἢ ἐκ κεράτων καὶ παραμηριδίοισ, τοὺσ ἵππουσ δὲ παραπλευριδίοισ καὶ προμετωπιδίοισ· (Arrian, chapter 4 2:1)
  • τε ἁρμάτων καὶ καταφράκτων ἵππων διφρείαν, ἀπὸ Κύρου ἀρξάμενοι, ἔτι δὲ πρὸ τούτων οἱ σὺν Ἀγαμέμνονι Ἕλληνεσ καὶ οἱ σὺν Πριάμῳ Τρῶεσ τὴν τῶν ἀφράκτων. (Arrian, chapter 19 6:1)
  • "ἐπὶ δὲ τούτοισ ἐπίλεκτοι χίλιοι, οἷσ ἐπηκολούθει τὸ καλούμενον ἄγημα, κράτιστον εἶναι δοκοῦν σύστημα τῶν ἱππέων, περὶ χιλίουσ, τελευταία δ’ ἦν ἡ κατάφρακτοσ ἵπποσ, οἰκείωσ τῇ προσηγορία τῶν ἵππων καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐσκεπασμένων τοῖσ ὅπλοισ· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:47)
  • αὐτόπται μὲν γεγονότεσ τοῦ τε πλήθουσ τῶν πολεμίων καί τῶν ἀγώνων ὧν ἠγωνίσαντο προσμαχόμενοι ταῖσ πόλεσιν, οἱᾶ δὲ φιλεῖ πάντα πρὸσ τὸ δεινότερον ἐξαγγέλλοντεσ, ὡσ ἄφυκτοι μὲν οἱ ἄνδρεσ διώκοντεσ, ἄληπτοι δὲ φεύγοντεσ, βέλη δὲ καινὰ προθέοντα τῆσ ὄψεωσ καί πρὶν ὀφθῆναι τὸν βάλλοντα χωροῦντα διὰ τοῦ προστυχόντοσ, τῶν δὲ καταφράκτων ὅπλα τὰ μὲν διὰ παντὸσ ὠθεῖσθαι, τὰ δὲ πρὸσ μηδὲν ἐνδιδόναι πεποιημένα, ταῦτα τῶν στρατιωτῶν ἀκουόντων τὸ θράσοσ ὑπέπιπτεν. (Plutarch, chapter 18 3:1)
  • ἐπὶ δ’ αὐτοῖσ τὰ κέρατα κατεῖχον ἐν μὲν δεξιᾷ ψιλοί τέ τινεσ καὶ ἕτεροι ἱππεῖσ ἀργυράσπιδεσ καὶ ἱπποτοξόται διακόσιοι, τὸ δὲ λαιὸν Γαλατῶν τ’ ἔθνη, Τεκτοσάγαι τε καὶ Τρόκμοι καὶ Τολιστόβοιοι, καὶ Καππαδόκαι τινὲσ οὓσ ἔπεμψεν Ἀριαράθησ, καὶ μιγάδεσ ἄλλοι ξένοι, κατάφρακτόσ τε ἵπποσ ἐπὶ τοῖσδε ἑτέρα, καὶ ἣν ἐκάλουν ἵππον ἑταιρικήν, ὡπλισμένη κούφωσ. (Appian, The Foreign Wars, chapter 6 5:7)
  • πληγέντων γὰρ τῶν ἵππων ἀθρόωσ, καὶ τὰ ἁρ́ματα ἐσ τοὺσ φίλουσ περιφερόντων, αἵ τε κάμηλοι πρῶται τῆσ ἀταξίασ ᾐσθάνοντο, πλησίον τοῖσ ἁρ́μασι παρατεταγμέναι, καὶ μετὰ ταύτασ ἡ κατάφρακτοσ ἵπποσ, οὐ ῥᾳδίωσ ὑπὸ τοῦ βάρουσ τὰ δρέπανα ἐκφεύγειν δυναμένη. (Appian, The Foreign Wars, chapter 6 6:8)

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION