Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀκροστόλιον

Second declension Noun; Neuter Transliteration:

Principal Part: ἀκροστόλιον

Structure: ἀκροστολι (Stem) + ον (Ending)

Etym.: stolh/

Sense

  1. the gunwale

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • "τὴν τεσσαρακοντήρη ναῦν κατεσκεύασεν ὁ Φιλοπάτωρ τὸ μῆκοσ ἔχουσαν διακοσίων ὀγδοήκοντα πηχῶν, ὀκτὼ δὲ καὶ τριάκοντα ἀπὸ παρόδου ἐπὶ πάροδον, ὕψοσ δὲ ἑώσ ἀκροστολίου τεσσαράκοντα ὀκτὼ πηχῶν, ἀπὸ δὲ τῶν πρυμνητικῶν ἀφλάστων ἐπὶ τὸ πρὸσ τῇ θαλάσσῃ μέροσ αὐτῆσ τρεῖσ πρὸσ τοῖσ πεντήκοντα πήχεισ, πηδάλια δ’ εἶχε τέτταρα τριακονταπήχη, κώπασ δὲ θρανιτικὰσ ὀκτὼ καὶ τριάκοντα πηχῶν τὰσ μεγίστασ, αἳ διὰ τὸ μόλυβδον ἔχειν ἐν τοῖσ ἐγχειριδίοισ καὶ γεγονέναι λίαν εἴσω βαρεῖαι κατὰ τὴν ζύγωσιν εὐήρεισ ὑπῆρχον ἐπὶ τῆσ χρείασ, δίπρῳροσ δ’ ἐγεγόνει καὶ δίπρυμνοσ καὶ ἔμβολα εἶχεν ἑπτά· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 372)
  • ὁ δ’ Ἀλκιβιάδησ ἰδεῖν τε ποθῶν ἤδη τὰ οἴκοι, καὶ ἔτι μᾶλλον ὀφθῆναι βουλόμενοσ τοῖσ πολίταισ νενικηκὼσ τοὺσ πολεμίουσ τοσαυτάκισ, ἀνήχθη, πολλαῖσ μὲν ἀσπίσι καὶ λαφύροισ κύκλῳ κεκοσμημένων τῶν Ἀττικῶν τριήρων, πολλὰσ δ’ ἐφελκόμενοσ αἰχμαλώτουσ, ἔτι δὲ πλείω κομίζων ἀκροστόλια τῶν διεφθαρμένων ὑπ’ αὐτοῦ καὶ κεκρατημένων. (Plutarch, , chapter 32 1:1)
  • οὐδεὶσ γὰρ εἶδεν ἀνθρώπων οὔτε πεντεκαιδεκήρη ναῦν πρότερον οὔτε ἑκκαιδεκήρη, ἀλλ’ ὕστερον τεσσαρακοντήρη Πτολεμαῖοσ ὁ Φιλοπάτωρ ἐναυπηγήσατο, μῆκοσ διακοσίων ὀγδοήκοντα πηχῶν, ὕψοσ δὲ ἑώσ ἀκροστολίου πεντήκοντα δυεῖν δεόντων, ναύταισ δὲ χωρὶσ ἐρετῶν ἐξηρτυμένην τετρακοσίοισ, ἐρέταισ δὲ τετρακισχιλίοισ, χωρὶσ δὲ τούτων ὁπλίτασ δεχομένην ἐπί τε τῶν παρόδων καὶ τοῦ καταστρώματοσ ὀλίγῳ τρισχιλίων ἀποδέοντασ. (Plutarch, Demetrius, chapter 43 4:1)
  • μετὰ δὲ ταῦτα Νικάνοροσ καταπλεύσαντοσ εἰσ τὸν Πειραιᾶ κεκοσμημένῳ τῷ στόλῳ τοῖσ ἀπὸ τῆσ νίκησ ἀκροστολίοισ τὸ μὲν πρῶτον ἀποδοχῆσ αὐτὸν ἠξίωσε μεγάλησ ὁ Κάσανδροσ διὰ τὰσ εὐημερίασ, μετὰ δὲ ταῦτα ὁρῶν αὐτὸν ὄγκου πλήρη καὶ πεφρονηματισμένον, ἔτι δὲ τὴν Μουνυχίαν διὰ τῶν ἑαυτοῦ στρατιωτῶν φρουροῦντα, κρίνασ αὐτὸν ἀλλότρια φρονεῖν ἐδολοφόνησεν. (Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books XVIII-XX, book 18, chapter 75 1:1)
  • αὐτὸσ δὲ τὰσ ἰδίασ ναῦσ κοσμήσασ τοῖσ ἀκροστολίοισ καὶ τὰσ ἁλούσασ ἐφελκόμενοσ τὸν πλοῦν ἐποιεῖτο πρὸσ τὸ στρατόπεδον καὶ τὸν οἰκεῖον λιμένα. (Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books XVIII-XX, book 20, chapter 52 4:2)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION