Ancient Greek-English Dictionary Language

δρεπανηφόρος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: δρεπανηφόρος δρεπανηφόρον

Structure: δρεπανηφορ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: fe/rw

Sense

  1. bearing a scythe, a scythed

Examples

  • ἐν δὲ τούτῳ Ταξίλησ ὁ Μιθριδάτου στρατηγὸσ ἐκ Θρᾴκησ καὶ Μακεδονίασ καταβεβηκὼσ δέκα μυριάσι πεζῶν καὶ μυρίοισ ἱππεῦσι καὶ τεθρίπποισ ἐνενήκοντα δρεπανηφόροισ ἐκάλει τὸν Ἀρχέλαον, ἔτι ναυλοχοῦντα περὶ τὴν Μουνυχίαν καὶ μήτε τῆσ θαλάττησ βουλόμενον ἀποστῆναι μήτε πρόθυμον ὄντα συμπλέκεσθαι τοῖσ Ῥωμαίοισ, ἀλλὰ χρονοτριβεῖν τὸν πόλεμον καὶ τὰσ εὐπορίασ αὐτῶν ἀφαιρεῖν. (Plutarch, Sulla, chapter 15 1:1)
  • οὐδέ γε τοῖσ δρεπανηφόροισ ἁρ́μασιν ἔτι χρῶνται ἐφ’ ᾧ Κῦροσ αὐτὰ ἐποιήσατο. (Xenophon, Cyropaedia, , chapter 8 33:1)
  • ἅμα δὲ καὶ πῦρ ἐπερρίπτουν καὶ σαυνία καὶ λίθουσ ἐπέβαλλον οἱ Φοίνικεσ καὶ τῷ πλήθει τῶν βελῶν κατεπόνουν τὰσ ἀρετὰσ τῶν ἀνθισταμένων καὶ ταῖσ μὲν δρεπανηφόροισ κεραίαισ τὰσ τῶν κριῶν ὁρμιστηρίασ ὑποτέμνοντεσ ἄχρηστον τὴν τῶν ὀργάνων βίαν ἐποίουν, ταῖσ δὲ πυρφόροισ μύδρουσ μεγάλουσ διαπύρουσ ἐπέβαλλον εἰσ τὸ πλῆθοσ τῶν πολεμίων καὶ διὰ τὴν πυκνότητα τῶν ἀνδρῶν οὐχ ἡμάρτανον τῶν σκοπῶν, τοῖσ δὲ κόραξι καὶ ταῖσ σιδηραῖσ χερσὶν ἀνήρπαζον τοὺσ τοῖσ θωρακείοισ ἐφεστῶτασ. (Diodorus Siculus, Library, book xvii, chapter 44 4:1)
  • καὶ γὰρ Μαζαῖοσ ὁ τῶν ἱππέων ἡγούμενοσ πυκναῖσ ταῖσ εἴλαισ σὺν τοῖσ δρεπανηφόροισ ἐπήλαυνε, καταπληκτικωτέραν ποιῶν τὴν ἐπιφορὰν τῶν δρεπανηφόρων. (Diodorus Siculus, Library, book xvii, chapter 57 10:2)
  • χρῶνται δὲ καὶ δρεπανηφόροισ ἁρ́μασι· (Strabo, Geography, book 17, chapter 3 14:13)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION