Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 57

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 57)

τῷ δ’ ἑξῆσ ἔτει παραλαβόντεσ οἱ νομοθέται τὰ πράγματα πολιτείασ κόσμον τοιόνδε τινὰ καθίστανται· εἷσ μὲν αὐτῶν τάσ τε ῥάβδουσ καὶ τὰ λοιπὰ παράσημα τῆσ ὑπατικῆσ εἶχεν ἐξουσίασ, ὃσ βουλήν τε συνεκάλει καὶ δόγματα ἐπεκύρου καὶ τἆλλα ἔπραττεν, ὅσα ἡγεμόνι προσῆκεν· οἱ δ’ ἄλλοι συστέλλοντεσ ἐπὶ τὸ δημοτικώτερον τὸ τῆσ ἐξουσίασ ἐπίφθονον ὀλίγῳ τινὶ διήλλαττον ὀφθῆναι τῶν πολλῶν·

εἶτ’ αὖθισ ἕτεροσ αὐτῶν ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν καθίστατο, καὶ τοῦτ’ ἐκ περιτροπῆσ ἐγίνετο παραλλὰξ ἐπ’ ἐνιαυτὸν ἑκάστου τὴν ἡγεμονίαν παραλαμβάνοντοσ εἰσ συγκείμενόν τινα ἡμερῶν ἀριθμόν. ἅπαντεσ δ’ ἐξ ἑωθινοῦ καθεζόμενοι διῄτων τὰ ἰδιωτικὰ συμβόλαια καὶ τὰ δημόσια, ὁπόσα πρόσ τε ὑπηκόουσ καὶ συμμάχουσ καὶ τοὺσ ἐνδοιαστῶσ ἀκροωμένουσ τῆσ πόλεωσ ἐγκλήματα τυγχάνοι γινόμενα, μετὰ πάσησ ἀνασκοποῦντεσ ἕκαστα ἐπιεικείασ τε καὶ δικαιοσύνησ.

ἐδόκει δὲ ἄριστα τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον ἡ Ῥωμαίων πόλισ ὑπὸ τῆσ δεκαδαρχίασ ἐπιτροπευθῆναι.

μάλιστα δ’ αὐτῶν ἐπῃνεῖτο ἡ τοῦ δημοτικοῦ πρόνοια καὶ πρὸσ ἅπαν τὸ βίαιον ὑπὲρ τῶν ἀσθενεστέρων ἀντίταξισ·

ἐλέχθη τε ὑπὸ πολλῶν, ὡσ οὐδὲν ἔτι δεήσοι δήμου προστατῶν οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀρχείων τῇ πόλει μιᾶσ διοικούσησ ἅπαντα ἡγεμονίασ σώφρονοσ, ἧσ ἀρχηγὸσ Ἄππιοσ εἶναι ἐδόκει. καὶ τὸν ὑπὲρ ὅλησ τῆσ δεκαδαρχίασ ἔπαινον ἐκεῖνοσ ἐφέρετο παρὰ τοῦ δήμου.

οὐ γὰρ μόνον ἃ μετὰ τῶν ἄλλων ἔπραττεν ἀπὸ τοῦ κρατίστου χρηστότητοσ ἔφερεν αὐτῷ δόκησιν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἃ κατ’ ἰδίαν ἐπιτηδεύων διετέλει, κατά τ’ ἀσπασμοὺσ καὶ προσαγορεύσεισ φιλανθρώπουσ καὶ τὰσ ἄλλασ τῶν πενήτων φιλοφρονήσεισ. οὗτοι οἱ δέκα ἄνδρεσ συγγράψαντεσ νόμουσ ἔκ τε τῶν Ἑλληνικῶν νόμων καὶ τῶν παρὰ σφίσιν αὐτοῖσ ἀγράφων ἐθισμῶν προὔθηκαν ἐν δέκα δέλτοισ τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν, δεχόμενοι πᾶσαν ἐπανόρθωσιν ἰδιωτῶν καὶ πρὸσ τὴν κοινὴν εὐαρέστησιν ἀπευθύνοντεσ τὰ γραφέντα.

μέχρι πολλοῦ διετέλεσαν ἐν κοινῷ μετὰ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν συνεδρεύοντεσ καὶ τὴν ἀκριβεστάτην ποιούμενοι τῆσ νομοθεσίασ ἐξέτασιν.

ἐπειδὴ δ’ ἀποχρώντωσ ἐφαίνετο αὐτοῖσ τὰ γραφέντα ἔχειν, πρῶτον μὲν τὴν βουλὴν συναγαγόντεσ οὐθενὸσ ἔτι μεμφομένου τοῖσ νόμοισ προβούλευμα περὶ αὐτῶν ἐκύρωσαν.

ἔπειτα τὸν δῆμον καλέσαντεσ εἰσ τὴν λοχῖτιν ἐκκλησίαν ἱερομνημόνων τε καὶ οἰωνιστῶν καὶ τῶν ἄλλων ἱερέων παρόντων καὶ τὰ θεῖα ὡσ νόμοσ ἐξηγησαμένων ἀνέδωκαν τοῖσ λόχοισ τὰσ ψήφουσ. ἐπικυρώσαντοσ δὲ καὶ τοῦ δήμου τοὺσ νόμουσ, στήλαισ χαλκαῖσ ἐγχαράξαντεσ αὐτοὺσ ἐφεξῆσ ἔθεσαν ἐν ἀγορᾷ τὸν ἐπιφανέστατον ἐκλεξάμενοι τόπον.

καὶ ἐπειδὴ βραχὺσ ὁ τῆσ ἀρχῆσ αὐτοῖσ χρόνοσ ὁ λειπόμενοσ ἦν, συναγαγόντεσ τοὺσ βουλευτὰσ προὔθεσαν ὑπὲρ ἀρχαιρεσίων οἱᾶ χρὴ γενέσθαι σκοπεῖν.

SEARCH

MENU NAVIGATION