Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 47

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 47)

μέσαι τ’ ἤδη νύκτεσ ἦσαν, καὶ ὁ Σίκκιοσ μνησικακῶν τοῖσ ὑπάτοισ τῆσ ἐπὶ τὸν θάνατον ἀποστολῆσ εἰσ νοῦν βάλλεται τὴν δόξαν ἀφελέσθαι τοῦ κατορθώματοσ. κοινωσάμενοσ δὲ τοῖσ ἀμφ’ αὐτὸν ἣν εἶχε διάνοιαν, ἐπειδὴ πᾶσιν ὀρθῶσ ἐφαίνετο, καὶ οὐθεὶσ ἦν ὃσ οὐκ ἐθαύμαζε τῆσ τε φρονήσεωσ καὶ τῆσ τόλμησ τὸν ἄνδρα, λαβὼν τὰ ὅπλα καὶ τοὺσ ἄλλουσ κελεύσασ ἀναλαβεῖν, πρῶτον μὲν ἀνθρώπουσ ὅσουσ ἐν τῷ χάρακι κατέλαβε τῶν Αἰκανῶν καὶ ἵππουσ καὶ τἆλλα ὑποζύγια κατέκοψεν· ἔπειτα ὑφῆψε τὰσ σκηνὰσ ὅπλων τε καὶ σίτου καὶ ἐσθῆτοσ καὶ τῶν εἰσ τὸν πόλεμον ἐπιτηδείων γεμούσασ τῶν τε ἄλλων χρημάτων, ὧν ἐκ τῆσ Τυσκλάνων λείασ ἐπήγοντο πολλῶν πάνυ ὄντων. καὶ διανύσασ σπουδῇ τὴν ὁδὸν εἰσ Ῥώμην παρῆν.

ὡσ δ’ ὤφθησαν ἄνθρωποι καθωπλισμένοι παιανίζοντέσ τε καὶ σπουδῇ χωροῦντεσ αἵματι πολλῷ πεφυρμένοι, δρόμοσ ἐγίνετο καὶ πολλὴ προθυμία τῶν βουλομένων ἰδεῖν τ’ αὐτοὺσ καὶ τὰ πραχθέντα ἀκοῦσαι. οἱ δὲ μέχρισ ἀγορᾶσ ἐλθόντεσ ἐδήλωσαν τοῖσ δημάρχοισ τὰ γενόμενα, κἀκεῖνοι συναγαγόντεσ ἐκκλησίαν ἐκέλευον αὐτοὺσ πρὸσ ἅπαντασ λέγειν.

ὄχλου δὲ πολλοῦ συναχθέντοσ παρελθὼν ὁ Σίκκιοσ τήν τε νίκην αὐτοῖσ ἐδήλωσε καὶ τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνοσ ἐνεφάνισε, καὶ ὅτι παρὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν καὶ τῶν σὺν αὐτῷ πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ὀκτακοσίων, οὓσ ἀποθανουμένουσ ἀπέστειλαν οἱ ὕπατοι, ὅ τε χάραξ ὁ τῶν Αἰκανῶν ἐλήφθη καὶ ἡ δύναμισ ἡ παραταξαμένη τοῖσ ὑπάτοισ ἠναγκάσθη φυγεῖν· σώζοντεσ ἥκομεν, ἄλλο δὲ οὐδὲν τῶν κεκρατημένων οὔτε μεῖζον οὔτ’ ἔλαττον ἐξενεγκάμενοι.

ὁ δὲ δῆμοσ ἀκούσασ τὸν λόγον εἰσ οἶκτόν τε καὶ δάκρυα προὔπεσεν ὁρῶν μὲν τὰσ ἡλικίασ τῶν ἀνδρῶν, ἐνθυμούμενοσ δὲ τὰσ ἀρετάσ, ἀγανακτῶν δὲ καὶ νεμεσῶν τοῖσ ἐπιβαλομένοισ τοιούτων ἀνδρῶν ἐρημῶσαι τὴν πόλιν.

ἐγεγόνει δέ, ὃ προὔλαβεν ὁ Σίκκιοσ, μῖσοσ εἰσ τοὺσ ὑπάτουσ ἐξ ἁπάντων τῶν πολιτῶν. οὐδὲ γὰρ ἡ βουλὴ τὸ πρᾶγμα μετρίωσ ἤνεγκεν, ἣ οὔτ’ ἐψηφίσατο αὐτοῖσ πομπὴν θριάμβων οὔτε ἄλλο τι τῶν ἐπὶ καλοῖσ ἀγῶσι γινομένων.

τὸν μέντοι Σίκκιον ὁ δῆμοσ, ἐπειδὴ καθῆκεν ὁ τῶν ἀρχαιρεσίων καιρόσ, δήμαρχον ἀπέδειξεν, ἧσ κύριοσ ἦν τιμῆσ ἀποδιδούσ. καὶ τὰ μὲν ἐπιφανέστατα τῶν τότε πραχθέντων τοιάδ’ ἦν.

SEARCH

MENU NAVIGATION