Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 40

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 40)

τοιαῦτ’ εἰπόντοσ αὐτοῦ τὸ μὲν πλῆθοσ οὕτωσ οἰκείωσ διετέθη πρὸσ τοὺσ λόγουσ καὶ τοσαύτην ἀπεδείξατο ἀγανάκτησιν πρὸσ τὸ ἀντίπαλον, ὥσθ’, ὅπερ ἔφην καὶ κατ’ ἀρχάσ, μηδὲ λόγον ἔτι βούλεσθαι τῶν ἀντιλεξόντων ὑπομένειν. ὁ μέντοι δήμαρχοσ Ἰκίλλιοσ ἀναστὰσ τὰ μὲν ἄλλα ἔφη πάντα ὀρθῶσ εἰπεῖν Σίκκιον καὶ μακρὸν ἔπαινον τοῦ ἀνδρὸσ διεξῆλθε·

τὸ δὲ μὴ μεταδιδόναι λόγου τοῖσ ἀντιλέξαι βουλομένοισ οὔτε δίκαιον ἀπέφαινεν οὔτε πολιτικόν, ἄλλωσ τε καὶ περὶ νόμου τῆσ ζητήσεωσ γινομένησ, ὃσ ἔμελλε κρείττονα ποιήσειν τὴν δίκην τῆσ βίασ. ταύτῃ γὰρ ἀφορμῇ χρήσεσθαι τοὺσ μηδὲν ἴσωσ καὶ δικαίωσ τοῖσ πολλοῖσ φρονοῦντασ τοῦ ταράττειν πάλιν καὶ διιστάναι τὰ συμφέροντα τῆσ πόλεωσ. ταῦτ’ εἰπὼν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἀποδείξασ ἡμέραν τοῖσ κατηγόροισ τοῦ νόμου διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν.

οἱ δὲ ὕπατοι συναγαγόντεσ ἰδιωτικὸν συνέδριον πατρικίων τῶν ἀνδρειοτάτων τε καὶ μάλιστα ἐν τῇ πόλει τότ’ ἀνθούντων ἐδίδασκον αὐτούσ, ὡσ κωλυτέοσ εἰή σφίσιν ὁ νόμοσ, λόγοισ μὲν πρῶτον, ἐὰν δὲ μὴ πείθωσι τὸν δῆμον, ἔργοισ. ἐκέλευόν τε ἅπασιν ἥκειν ἑώθεν εἰσ τὴν ἀγορὰν ἅμα τοῖσ ἑταίροισ τε καὶ πελάταισ, ὅσοισ ἂν ἕκαστοι πλείστοισ δύνωνται.

ἔπειτα τοὺσ μὲν περὶ αὐτὸ τὸ βῆμα καὶ τὸ ἐκκλησιαστήριον ἑστῶτασ ὑπομένειν, τοὺσ δὲ κατὰ πολλὰ τῆσ ἀγορᾶσ μέρη συστρέψαντασ ἑαυτοὺσ διαστῆναι, ὥστε διειλῆφθαι τὸ δημοτικὸν διεσπασμένον καὶ κωλύεσθαι πρὸσ αὐτῶν εἰσ ἓν συνελθεῖν.

ἐδόκει ταῦτα κράτιστα εἶναι, καὶ πρὶν ἡμέραν λαμπρὰν γενέσθαι τὰ πολλὰ τῆσ ἀγορᾶσ κατείχετο ὑπὸ τῶν πατρικίων.

SEARCH

MENU NAVIGATION