Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 39

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 39)

ἐῶ τἆλλα· ἀλλ’ οἱ νῦν ἄρχοντεσ ὑμῶν, ὅτι τοῖσ κατισχυομένοισ τῶν δημοτικῶν ἠξίουν βοηθεῖν, οὓσ ὑμεῖσ ἱεροὺσ καὶ ἀσύλουσ ἐποιήσατε τῷ νόμῳ, τί οὐ πεπόνθασι τῶν δεινῶν; οὐχὶ τυπτόμενοι καὶ λακτιζόμενοι καὶ πᾶσαν αἰκίαν ὑπομείναντεσ ἀπηλάσθησαν ἐκ τῆσ ἀγορᾶσ; καὶ ὑμεῖσ ταῦτα πάσχοντεσ ἀνέχεσθε καὶ οὐ ζητεῖτε, ὅπωσ παρ’ αὐτῶν λήψεσθε δίκασ ταῖσ γοῦν ψήφοισ, ἐν αἷσ μόναισ ἔξεστιν ὑμῖν ἀποδείξασθαι τὴν ἐλευθερίαν. ἀλλ’ ἔτι καὶ νῦν, ὦ δημόται, φρόνημα λαβόντεσ ἐλεύθερον τὸν γεωμορικὸν νόμον εἰσφερόντων τῶν δημάρχων ἐπικυρώσατε μηδὲ φωνὴν ἀνασχόμενοι τῶν τἀναντία ἀξιούντων.

ὑμεῖσ δ’, ὧ δήμαρχοι, παρακλήσεωσ μὲν εἰσ τοῦτο τὸ ἔργον οὐ δεῖσθε·

καὶ γὰρ ἤρξατε αὐτοῦ καὶ οὐχ ὑποκατακλίνεσθε, καλῶσ ποιοῦντεσ· ἐὰν δ’ ἐκ τῶν νέων αὐθάδεια καὶ ἀναίδεια ὑμῖν ἐμποδὼν γένηται τοὺσ καδίσκουσ ἀνατρεπόντων ἢ τὰσ ψήφουσ ἁρπαζόντων ἢ ἄλλο τι περὶ τὴν ψηφοφορίαν ἀκοσμούντων, δείξατε αὐτοῖσ ἣν ἔχει τὸ ἀρχεῖον ἰσχύν. καὶ ἐπειδὴ οὐ τοὺσ ὑπάτουσ ἔξεστι παῦσαι τῆσ ἐξουσίασ, τοὺσ ἰδιώτασ οἷσ πρὸσ τὰ βίαια ὑπηρέταισ ἐκεῖνοι χρῶνται καταστήσαντεσ ὑπὸ δίκην, ἀνάδοτε τῷ δήμῳ τὰσ περὶ αὐτῶν ψήφουσ, αἰτιασάμενοι παρὰ τοὺσ ἱεροὺσ νόμουσ βιάζεσθαι καὶ καταλύειν ὑμῶν τὴν ἀρχήν.

SEARCH

MENU NAVIGATION