Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 32

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 32)

μετὰ τοῦτο τὸ ἔργον συναχθείσησ τῆσ βουλῆσ οἱ μὲν ὕπατοι κατηγορίαν πολλὴν τῶν δημάρχων ἐποιήσαντο· οὔτ’ ἰδιώτῃ συνεχωρεῖτο πράττειν οὐδὲν ἐναντίον δημάρχῳ, καὶ περὶ τοῦ συγκαλεῖν τὴν βουλὴν ἐδίδασκεν, ὡσ οὐθὲν εἰή πεποιηκὼσ ἄτοπον, πολλοὺσ καὶ παντοδαποὺσ εἰσ τοῦτο παρασκευασάμενοσ λόγουσ.

ὡσ δ’ ἀπελύσατο ταύτασ τὰσ κατηγορίασ, τὸν ὑπὲρ τοῦ λόφου νόμον εἰσέφερεν.

ἦν δὲ τοιόσδε· ὅσα μὲν ἰδιῶταί τινεσ εἶχον ἐκ τοῦ δικαίου κτησάμενοι, ταῦτα τοὺσ κυρίουσ κατέχειν· ὅσα δὲ βιασάμενοί τινεσ ἢ κλοπῇ λαβόντεσ ᾠκοδομήσαντο, κομισαμένουσ τὰσ δαπάνασ, ἃσ ἂν οἱ διαιτηταὶ γνῶσι, τῷ δήμῳ παραδιδόναι· τὰ δὲ ἄλλα, ὅσα ἦν δημόσια, χωρὶσ ὠνῆσ τὸν δῆμον παραλαβόντα διελέσθαι. ἐδίδασκέ τε, ὅτι τοῦτο τὸ πολίτευμα εἰσ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα συνοίσει τῇ πόλει, μάλιστα δὲ εἰσ τὸ μὴ στασιάζειν ἔτι περὶ τῆσ δημοσίασ χώρασ τοὺσ πένητασ, ἣν οἱ πατρίκιοι κατεῖχον.

ἐσφετερισμένουσ αὐτὴν πολλοὺσ ὄντασ καὶ δυνατούσ.

τοιούτων ῥηθέντων ὑπ’ αὐτοῦ λόγων ὁ μὲν ἀντιλέγων Γάιοσ Κλαύδιοσ ἦν μόνοσ, οἱ δὲ συγκαταινοῦντεσ πολλοί, καὶ ἔδοξε διδόναι τῷ δήμῳ τὸν τόπον.

μετὰ τοῦτο ἱεροφαντῶν τε παρόντων καὶ οἰωνοσκόπων καὶ ἱεροποιῶν δυεῖν καὶ ποιησαμένων τὰσ νομίμουσ εὐχάσ τε καὶ ἀρὰσ ἐν τῇ λοχίτιδι ἐκκλησίᾳ συναχθείσῃ ὑπὸ τῶν ὑπάτων ὁ νόμοσ ἐκυρώθη, ὅσ ἐστιν ἐν στήλῃ χαλκῇ γεγραμμένοσ, ἣν ἀνέθεσαν ἐν τῷ Αὐεντίνῳ κομίσαντεσ εἰσ τὸ τῆσ Ἀρτέμιδοσ ἱερόν. κυρωθέντοσ δὲ τοῦ νόμου συνελθόντεσ οἱ δημοτικοὶ τά τε οἰκόπεδα διελάγχανον καὶ κατῳκοδόμουν ὅσον ἕκαστοι τόπον δυνηθεῖεν ἀπολαμβάνοντεσ. μίαν ἑτέρων μὲν τὰ κατάγεια λαγχανόντων, ἑτέρων δὲ τὰ ὑπερῷα.

ὁ μὲν οὖν ἐνιαυτὸσ ἐκεῖνοσ εἰσ τὰσ κατασκευὰσ τῶν οἰκήσεων ἐδαπανήθη.

SEARCH

MENU NAVIGATION