Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 30

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 30)

εἰπόντοσ δὲ τοῦ ὑπάτου, ὅτι τοῦτο τὸ πολίτευμα τῇ βουλῇ συγχωροῦντεσ οὐθενὸσ ἄλλου ἁμαρτήσονται τῶν μετρίων, καὶ κελεύοντοσ λέγειν ὅτου δέονται, ὀλίγα διαλεχθεὶσ τοῖσ συνάρχουσιν ὁ Οὐεργίνιοσ, ἐπὶ τῆσ βουλῆσ ἔφησεν ἐρεῖν. καὶ μετὰ ταῦτα συναγαγόντων τὸ συνέδριον τῶν ὑπάτων παρελθὼν καὶ τὰ δίκαια τοῦ δήμου πρὸσ τὴν βουλὴν ἅπαντα εἰσενεγκάμενοσ ᾐτήσατο διπλασιασθῆναι τὴν ἀρχὴν τὴν προισταμένην τοῦ δήμου, καὶ ἀντὶ τῶν πέντε δημάρχων δέκα εἰσ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀποδείκνυσθαι. τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι βλάβην οὐδεμίαν ᾤοντο τῷ κοινῷ φέρειν, ἀλλὰ διδόναι καὶ μὴ ἀντιπράττειν παρῄνουν, ἄρχοντοσ τῆσ γνώμησ Λευκίου Κοιντίου, τοῦ τότε μέγιστον ἔχοντοσ ἐν τῇ βουλῇ κράτοσ.

διαδεδεγμένοσ τὰ πολιτεύματα τοῦ πατρόσ, καὶ ὅτ’ αὐτὸσ εἶχε τὴν ὕπατον ἀρχὴν κωλύσασ δοθῆναι τοῖσ δημάρχοισ τὴν κατὰ τῶν ἱππέων τῶν ἐπὶ τῇ συνωμοσίᾳ διαβαλλομένων ἐξέτασιν, καὶ μακρὸν διεξελθὼν λόγον ἐδίδασκεν, ὅτι μετριώτεροσ μὲν ὁ δῆμοσ οὐδὲν οὐδὲ χρηστότεροσ ἔσται διπλασιασθείσησ αὐτῷ τῆσ ἀρχῆσ, ἀνοητότεροσ δὲ καὶ βαρύτεροσ.

οὐ γὰρ ἐπὶ ῥητοῖσ τισι παραλήψεσθαι τὴν ἀρχὴν τοὺσ ὕστερον ἀποδειχθησομένουσ, ὥστε μένειν ἐπὶ τοῖσ καθεστηκόσιν, ἀλλὰ καὶ τὸν περὶ τῆσ κληρουχίασ αὖθισ θισ προθήσειν λόγον καὶ τὸν ὑπὲρ τῆσ ἰσοτιμίασ, καὶ πάντασ ἑξῆσ ζητήσειν, ὅ τι λέγοντεσ ἢ πράττοντεσ τὸ μὲν τοῦ δήμου κράτοσ αὐξήσουσι, τὰσ δὲ τῆσ βουλῆσ τιμὰσ καταλύσουσι.

καὶ σφόδρα ἐκίνησε τοὺσ πολλοὺσ ὁ λόγοσ. ὅτι πρὸσ τῆσ βουλῆσ ἐστι τὸ πολλοὺσ εἶναι τοῦ δήμου προστάτασ.

ἧττον γὰρ ὁμονοήσειν τοὺσ πλείουσ τῶν ἐλαττόνων, μίαν δὲ βοήθειαν εἶναι τοῖσ κοινοῖσ, ἣν Ἄππιον Κλαύδιον τὸν Γαϊού πατέρα πρῶτον ἰδεῖν, ἐὰν στασιάζῃ τὸ ἀρχεῖον καὶ μὴ πᾶσι τὸ αὐτὸ δοκῇ.

ἐδόκει τε δὴ ταῦτα καὶ γίνεται δόγμα βουλῆσ·

ἐξεῖναι τῷ δήμῳ δέκα δημάρχουσ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀποδεικνύναι, τῶν δὲ τότε ὄντων ἐν ἀρχῇ μηθένα. τοῦτο τὸ προβούλευμα οἱ περὶ τὸν Οὐεργίνιον λαβόντεσ ἐξήνεγκαν καὶ κυρώσαντεσ τὸν ἐπ’ αὐτῷ γραφέντα νόμον δέκα δημάρχουσ εἰσ τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν ἀπέδειξαν. παυσαμένησ δὲ τῆσ στάσεωσ καταγράψαντεσ τὰσ δυνάμεισ οἱ ὕπατοι διεκληρώσαντο τὰσ ἐξόδουσ·

Μηνυκίῳ μὲν οὖν ὁ κατὰ Σαβίνων πόλεμοσ ἐδόθη, Ὁρατίῳ δὲ ὁ κατ’ Αἰκανῶν, καὶ κατὰ σπουδὴν ἐξῄεσαν ἀμφότεροι. Σαβῖνοι μὲν οὖν τὰσ πόλεισ διὰ φυλακῆσ ἔχοντεσ ὑπερεῖδον ἀγομένων τε καὶ φερομένων ἁπάντων τῶν κατὰ τοὺσ ἀγρούσ, Αἰκανοὶ δὲ τὴν ἐναντιωσομένην Ῥωμαίοισ δύναμιν ἀπέστειλαν.

ἀγωνισάμενοι δὲ λαμπρῶσ οὐχ οἱοῖ́ τε ἐγένοντο τὴν Ῥωμαίων ὑπερβαλέσθαι δύναμιν, ἀλλ’ ἠναγκάσθησαν εἰσ τὰσ πόλεισ ἀπελθεῖν ἀποβαλόντεσ τὸ πολίχνιον, ὑπὲρ οὗ τὸν ἀγῶνα ἐποιοῦντο.

Ὁράτιοσ δὲ τρεψάμενοσ τοὺσ πολεμίουσ καὶ πολλὰ τῆσ χώρασ αὐτῶν κακώσασ τοῦ τε Κορβιῶνοσ τὰ τείχη κατασπάσασ καὶ τὰσ οἰκήσεισ ἐκ θεμελίων ἀνελὼν ἀπῆγε τὴν δύναμιν ἐπ’ οἴκου.

SEARCH

MENU NAVIGATION