Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 26

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 26)

μετὰ δὲ τούτουσ ὀλυμπιὰσ μὲν ἦν ὀγδοηκοστὴ καὶ πρώτη, ἣν ἐνίκα στάδιον Πολύμναστοσ Κυρηναῖοσ, Ἀθήνησι δὲ ἄρχων Καλλίασ, ἐφ’ οὗ τὴν ὕπατον ἀρχὴν ἐν Ῥώμῃ παρέλαβε Γάιοσ Ὁράτιοσ καὶ Κόιντοσ Μηνύκιοσ. τε καὶ Φιδήνησ λέγοντεσ.

Αἰκανοί τε οἱ νεωστὶ καταπολεμηθέντεσ ἐν τοῖσ ὅπλοισ αὖθισ ἦσαν·

καὶ οἱ μὲν ἀκμαιότατοι αὐτῶν νυκτὸσ ἐλάσαντεσ ἐπὶ Κορβιῶνα πόλιν, ἣν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ Ῥωμαίοισ παρέδοσαν, τήν τε φρουρὰν τὴν ἐν αὐτῇ κοιμωμένην εὑρόντεσ κατέσφαξαν πλὴν ὀλίγων, οἳ ἔτυχον ἀφυστεροῦντεσ, οἱ δὲ λοιποὶ μεγάλῃ χειρὶ στρατεύσαντεσ ἐπὶ πόλιν Ὀρτῶνα τοῦ Λατίνων ἔθνουσ ἐξ ἐφόδου καταλαμβάνονται, καὶ ὅσα Ῥωμαίουσ οὐχ οἱοῖ́ τε ἦσαν ἐργάσασθαι, ταῦτα δι’ ὀργὴν τοὺσ συμμάχουσ αὐτῶν διέθεσαν. τοὺσ μὲν γὰρ ἐν ἥβῃ πάντασ, πλὴν εἴ τινεσ διέφυγον εὐθὺσ ἁλισκομένησ τῆσ πόλεωσ, ἀπέκτειναν, γυναῖκασ δὲ καὶ παῖδασ αὐτῶν καὶ τὰ γηραιὰ τῶν σωμάτων ἠνδραποδίσαντο, καὶ τῶν χρημάτων ὅσα δύναμισ ἦν αὐτοῖσ φέρειν συσκευασάμενοι κατὰ σπουδήν, πρὶν ἅπαντασ ἐπιβοηθῆσαι Λατίνουσ, ἀνέστρεψαν.

τούτων δὲ ἅμα προσαγγελλομένων ὑπό τε Λατίνων καὶ τῶν ἐκ τῆσ φρουρᾶσ διασωθέντων ἡ μὲν βουλὴ στρατιὰν ἐκπέμπειν ἐψηφίσατο καὶ τοὺσ ὑπάτουσ ἀμφοτέρουσ πορεύεσθαι·

οἱ δὲ περὶ τὸν Οὐεργίνιον δήμαρχοι πέμπτον ἔτοσ ἐπὶ τῆσ αὐτῆσ ὄντεσ ἐξουσίασ ἐκώλυον, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖσ πρότερον ἐποίουν ἔτεσιν, ἐνιστάμενοι ταῖσ στρατολογίαισ τῶν ὑπάτων, τὸν ἐντὸσ τείχουσ πρῶτον ἀξιοῦντεσ καταλυθῆναι πόλεμον ἀποδοθείσησ τῷ δήμῳ τῆσ περὶ τοῦ νόμου διαγνώσεωσ, ὃν ὑπὲρ τῆσ ἰσηγορίασ εἰσέφερον, ὅ τε δῆμοσ αὐτοῖσ συνελάμβανε πολλοὺσ κατὰ τῆσ βουλῆσ καὶ ἐπιφθόνουσ διεξιοῦσι λόγουσ.

ἑτέρα τισ εἰσαχθεῖσα ὑπὸ τῶν δημάρχων ἐπὶ τῇ βουλῇ πολιτεία καὶ παρακρουσαμένη τὸ συνέδριον, τὴν μὲν τότε κατέχουσαν στάσιν ἐπράυνεν, ἑτέρων δὲ πολλῶν καὶ μεγάλων ἐγένετο πλεονεκτημάτων αἰτία τῷ δήμῳ.

διηγήσομαι δὲ καὶ ταύτην τὴν δυναστείαν ὃν τρόπον ὁ δῆμοσ ἔλαβε.

SEARCH

MENU NAVIGATION