Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 25

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 25)

παραλαβὼν δὲ ὁ Κοίντιοσ τὴν πόλιν τὰ μὲν ἐπιφανέστατα τῶν λαφύρων εἰσ Ῥώμην ἐκέλευσε φέρειν, τὰ δ’ ἄλλα πάντα διελέσθαι κατὰ λόχουσ ἐπέτρεψε τοῖσ τε σὺν αὐτῷ παραγενομένοισ στρατιώταισ καὶ τοῖσ ἅμα Κοιντίῳ τῷ ταμίᾳ προαποσταλεῖσι. τοῖσ δὲ μετὰ Μηνυκίου τοῦ ὑπάτου κατακλεισθεῖσιν ἐν τῷ χάρακι μεγάλην ἔφη δεδωκέναι δωρεὰν τὰ σώματα αὐτῶν ἐκ θανάτου ῥυσάμενοσ. ἁπάντων ἡγεμόνων θρίαμβον, ἐν ἡμέραισ ἑκκαίδεκα ταῖσ πάσαισ, ἀφ’ ἧσ παρέλαβε τὴν ἀρχήν, στρατόπεδόν τε σώσασ φίλιον καὶ πολεμίων δύναμιν ἀκμάζουσαν καθελὼν πόλιν τε αὐτῶν πορθήσασ καὶ φρουρὰν αὐτῆσ ὑπολιπὼν τόν τε ἡγεμόνα τοῦ πολέμου καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἐπιφανεῖσ ἄνδρασ ἁλύσει δεδεμένουσ ἀγαγών.

ἢ ἄλλοι ἐπὶ πλούτῳ.

μετ’ οὐ πολὺν δὲ χρόνον καὶ Ναύτιοσ, ἅτεροσ τῶν ὑπάτων, νικήσασ Σαβίνουσ ἐκ παρατάξεωσ καὶ τῆσ χώρασ αὐτῶν πολλὴν καταδραμὼν ἀπῆγεν ἐπ’ οἴκου τὰσ δυνάμεισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION