Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 24

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 24)

ὁ δὲ τῆσ πόλεωσ ἔπαρχοσ Φάβιοσ ἔπεμπε τοὺσ παραληψομένουσ τὸν Κοίντιον ἐπὶ τὴν ἀρχήν. ἔτυχε δὲ καὶ τότε ὁ ἀνὴρ τῶν κατ’ ἀγρὸν ἔργων τι διαπραττόμενοσ· ἰδὼν δὲ τὸν προσιόντα ὄχλον καὶ ὑποπτεύσασ ἐπ’ αὐτὸν ἥκειν ἐσθῆτά τ’ ἐλάμβανεν εὐπρεπεστέραν καὶ ὑπαντήσων αὐτοῖσ ἐπορεύετο. ὡσ δ’ ἐγγὺσ ἦν, ἵππουσ τ’ αὐτῷ φαλάροισ κεκοσμημένουσ ἐκπρεπέσι προσῆγον καὶ πελέκεισ ἅμα ταῖσ ῥάβδοισ εἰκοσιτέτταρασ παρέστησαν ἐσθῆτά τε ἁλουργῆ καὶ τἆλλα παράσημα, οἷσ πρότερον ἡ τῶν βασιλέων ἐκεκόσμητο ἀρχή, προσήνεγκαν.

ὁ δὲ μαθών, ὅτι δικτάτωρ ἀποδέδεικται τῆσ πόλεωσ, οὐχ ὅπωσ ἠγάπησε τηλικαύτησ τιμῆσ τυχών, ἀλλὰ προσαγανακτήσασ εἶπεν·

ἀπολεῖται ἄρα καὶ τούτου τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁ καρπὸσ διὰ τὰσ ἐμὰσ ἀσχολίασ, καὶ πεινήσομεν ἅπαντεσ κακῶσ. ἔχων δύναμιν, καὶ καταλαβὼν τὸν ταμίαν Τίτον Κοίντιον ἀναδεχόμενον αὐτοῦ τὴν παρουσίαν, λαβὼν καὶ τὴν σὺν ἐκείνῳ δύναμιν ἧκεν ἐπὶ τοὺσ πολεμίουσ.

ὡσ δὲ κατώπτευσε τὴν τῶν χωρίων φύσιν, ἐν οἷσ ἦν τὰ στρατόπεδα, μέροσ μέν τι τῆσ στρατιᾶσ ἐπὶ τοῖσ μετεώροισ ἔταξεν, ὡσ μήτε βοήθεια παραγένοιτο τοῖσ Αἰκανοῖσ ἑτέρα μήτε τροφαί, τὴν δὲ λοιπὴν δύναμιν αὐτὸσ ἔχων προῆγεν ἐκτεταγμένην ὡσ εἰσ μάχην.

καὶ ὁ Κοίλιοσ οὐθὲν ὑποδείσασ ‐ ἥ τε γὰρ δύναμισ ἡ περὶ αὐτὸν ἦν οὐκ ὀλίγη, καὶ αὐτὸσ ἐδόκει ψυχὴν οὐ κακὸσ εἶναι κατὰ τὰ πολέμια ‐ δέχεται αὐτὸν ἐπιόντα, καὶ γίνεται μάχη καρτερά. χρόνου δὲ πολλοῦ διελθόντοσ καὶ τῶν Ῥωμαίων διὰ τοὺσ συνεχεῖσ πολέμουσ ἀναφερόντων τὸν πόνον τῶν τε ἱππέων κατὰ τὸ κάμνον μέροσ ἀεὶ ἐπιβοηθούντων τοῖσ πεζοῖσ ἡσσηθεὶσ ὁ Γράγχοσ κατακλείεται πάλιν εἰσ τὸν ἑαυτοῦ χάρακα. προσέταξεν ἀπὸ τῶν ἑτέρων ἐξιέναι μερῶν.

ὥστε ἠναγκάσθησαν οἱ Αἰκανοὶ τροφῆσ τε ἀπορούμενοι καὶ συμμάχων βοήθειαν ἀπεγνωκότεσ πολιορκούμενοί τε πολλαχόθεν ἱκετηρίασ ἀναλαβόντεσ ἐπιπρεσβεύεσθαι πρὸσ τὸν Κοίντιον περὶ φιλίασ . ὁ δὲ τοῖσ μὲν ἄλλοισ Αἰκανοῖσ ἔφη σπένδεσθαι καὶ διδόναι τοῖσ σώμασι τὴν ἄδειαν τά τε ὅπλα ἀποθεμένοισ καὶ καθ’ ἕνα διεξιοῦσιν ὑπὸ ζυγόν, Γράγχῳ δὲ τῷ ἡγεμόνι τῶν πολεμίων καὶ τοῖσ σὺν ἐκείνῳ βουλεύσασι τὴν ἀπόστασιν ὡσ πολεμίοισ χρήσασθαι, ἐκέλευσέ τε αὐτοῖσ ἄγειν τοὺσ ἄνδρασ δεδεμένουσ. ὑπομενόντων δὲ ταῦτα τῶν Αἰκανῶν τελευταῖον αὐτοῖσ ἐκεῖνο προσέταξεν·

σφετέρων, Κορβιῶνα, τὰ ὅμοια διαθεῖναι.

ταύτασ λαβόντεσ τὰσ ἀποκρίσεισ οἱ πρέσβεισ τῶν Αἰκανῶν προῄεσαν καὶ μετ’ οὐ πολὺ παρῆσαν ἄγοντεσ τὸν Γράγχον καὶ τοὺσ σὺν αὐτῷ δεδεμένουσ·

αὐτοὶ δὲ τὰ ὅπλα θέντεσ ἐξέλιπον τὴν παρεμβολὴν διαπορευόμενοι, καθάπερ ὁ στρατηγὸσ ἐκέλευσε, διὰ τοῦ Ῥωμαίων χάρακοσ καθ’ ἕνα ὑπὸ ζυγόν, καὶ τὴν Κορβιῶνα κατὰ τὰσ ὁμολογίασ παρέδοσαν, τὰ ἐλεύθερα σώματα μόνον ἐξελθεῖν αἰτησάμενοι, περὶ ὧν διήλλαξαν τοὺσ Τυσκλάνων αἰχμαλώτουσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION