Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 23

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 23)

Ῥωμαῖοι δὲ τοιαῦτα ὑβρισθέντεσ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸσ οὐκ εὐθὺσ ὀργῇ ἐπιτρέψαντεσ ἐξήγαγον τὴν στρατιάν, ἀλλὰ καὶ δευτέραν ὡσ αὐτὸν ἀπέστειλαν πρεσβείαν καὶ τοὺσ Φητιάλεισ καλουμένουσ ἄνδρασ ἱερεῖσ ἔπεμψαν ἐπιμαρτυρόμενοι θεούσ τε καὶ δαίμονασ, ὅτι μὴ δυνηθέντεσ τῶν δικαίων τυχεῖν ὅσιον ἀναγκασθήσονται πόλεμον ἐκφέρειν· καὶ μετὰ ταῦτα τὸν ὕπατον ἀπέστειλαν.

ὁ δὲ Γράγχοσ, ἐπειδὴ τοὺσ Ῥωμαίουσ προσιόντασ ἔμαθεν, ἀναστήσασ τὴν δύναμιν ἀπῆγε προσωτέρω, τῶν πολεμίων ἐκ ποδὸσ ἑπομένων, βουλόμενοσ αὐτοὺσ εἰσ τοιαῦτα προαγαγέσθαι χωρία, ἐν οἷσ πλεονεκτήσειν ἔμελλεν·

ὅπερ καὶ συνέβη. φυλάξασ γὰρ αὐλῶνα περικλειόμενον ὄρεσιν, ὡσ ἐνέβαλον εἰσ τοῦτον οἱ Ῥωμαῖοι διώκοντεσ αὐτόν, ὑποστρέφει τε καὶ στρατοπεδεύεται κατὰ τὴν ἐκ τοῦ αὐλῶνοσ ἔξω φέρουσαν ὁδόν. ἐκ δὲ τούτου συνεβεβήκει τοῖσ Ῥωμαίοισ οὐχ ὃν ἐβούλοντο ἐκλέξασθαι τόπον εἰσ στρατοπεδείαν, ἀλλ’ ὃν ἔδωκεν αὐτοῖσ ὁ καιρόσ, ἔνθα οὔθ’ ἵπποισ χιλὸν εὔπορον ἦν λαμβάνειν, ὄρεσι περικλειομένου τοῦ τόπου ψιλοῖσ καὶ δυσβάτοισ, οὔθ’ ἑαυτοῖσ τροφὰσ ἐκ τῆσ πολεμίασ συγκομίζειν, ἐπειδὴ κατανάλωντο ἃσ οἴκοθεν ἔφερον, οὔτε μεταστρατοπεδεύσασθαι τῶν πολεμίων ἀντικαθημένων καὶ κωλυόντων τὰσ ἐξόδουσ.

βιάσασθαί τε προελόμενοι καὶ προελθόντεσ εἰσ μάχην ἀνεκρούσθησαν καὶ πολλὰσ πληγὰσ λαβόντεσ εἰσ τὸν αὐτὸν κατεκλείσθησαν χάρακα. ὁ δὲ Κοίλιοσ ἐπαρθεὶσ τῷ προτερήματι τούτῳ περιετάφρευέ τε αὐτοὺσ καὶ περιεχαράκου καὶ πολλὰσ ἐλπίδασ εἶχε λιμῷ πιεσθέντασ παραδώσειν αὐτῷ τὰ ὅπλα.

ἀφικομένησ δ’ εἰσ Ῥώμην περὶ τούτων ἀγγελίασ Κόιντοσ Φάβιοσ ὁ καταλειφθεὶσ ἐπὶ τῆσ πόλεωσ ἔπαρχοσ ἀπὸ τῆσ σὺν αὐτῷ στρατιᾶσ ὅσον ἦν ἀκμαιότατόν τε καὶ κράτιστον ἐπιλέξασ μέροσ ἐπὶ συμμαχίαν ἔπεμψε τῷ ὑπάτῳ.

ἡγεῖτο δὲ τῆσ δυνάμεωσ ταύτησ Τίτοσ Κοίντιοσ ὁ ταμίασ ἀνὴρ ὑπατικόσ. πρὸσ δὲ τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων Ναύτιον ἐπὶ τῆσ ἐν Σαβίνοισ στρατιᾶσ ὄντα γράμματα διαπέμψασ τά τε συμβάντα τῷ Μηνυκίῳ διεσάφησε καὶ αὐτὸν ἥκειν ἠξίου διὰ ταχέων.

κἀκεῖνοσ ἐπιτρέψασ τοῖσ πρεσβευταῖσ τὸν χάρακα φυλάττειν αὐτὸσ σὺν ὀλίγοισ ἱππεῦσιν εἰσ τὴν Ῥώμην ἐλαύνει συντόνῳ χρησάμενοσ ἱππασίᾳ· εἰσελθὼν δ’ εἰσ τὴν πόλιν ἔτι πολλῆσ νυκτὸσ οὔσησ ἐβουλεύετο σὺν τῷ Φαβίῳ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τοῖσ πρεσβυτάτοισ, ὅ τι χρὴ ποιεῖν.

ἐπεὶ δὲ πᾶσιν ἐδόκει δικτάτοροσ δεῖσθαι ὁ καιρόσ, ἀποδείκνυσιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ταύτην Λεύκιον Κοίντιον Κικιννᾶτον.

SEARCH

MENU NAVIGATION