Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 18

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 18)

ὁ δὲ Κοίντιοσ παραλαβὼν τὴν ὑπατείαν πρῶτον μὲν ἔπαυσε τοὺσ δημάρχουσ τῶν καινῶν πολιτευμάτων καὶ τῆσ ἐπὶ τῷ νόμῳ σπουδῆσ προειπών, ὡσ εἰ μὴ παύσονται ταράττοντεσ τὴν πόλιν ἀπάξει Ῥωμαίουσ ἅπαντασ ἐκ τῆσ πόλεωσ στρατείαν κατὰ Οὐολούσκων παραγγείλασ. ἐπεὶ δὲ κωλύσειν αὐτὸν ἔλεγον οἱ δήμαρχοι στρατοῦ ποιεῖσθαι καταγραφήν, συναγαγὼν τὸ πλῆθοσ εἰσ ἐκκλησίαν εἶπεν, ὅτι πάντεσ ὀμωμόκασι τὸν στρατιωτικὸν ὁρ́κον, ἀκολουθήσειν τοῖσ ὑπάτοισ ἐφ’ οὓσ ἂν καλῶνται πολέμουσ, καὶ μήτε ἀπολείψειν τὰ σημεῖα μήτε ἄλλο πράξειν μηθὲν ἐναντίον τῷ νόμῳ·

παραλαβὼν δὲ τὴν ὑπατικὴν ἐξουσίαν αὐτὸσ ἔχειν ἔφη κρατουμένουσ ἅπαντασ τοῖσ ὁρ́κοισ. εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ διομοσάμενοσ χρήσεσθαι τῷ νόμῳ κατὰ τῶν ἀπειθούντων ἐκέλευσεν ἐκ τῶν ἱερῶν τὰ σημεῖα καταφέρειν·

καὶ ἵνα, ἔφη, πᾶσαν ἀπογνῶτε δημαγωγίαν ἐπὶ τῆσ ἐμῆσ ὑπατείασ, οὐ πρότερον ἀναστήσω τὸν στρατὸν ἐκ τῆσ πολεμίασ, πρὶν ἢ πᾶσ ὁ τῆσ ἀρχῆσ μοι διέλθῃ χρόνοσ.

ὡσ οὖν ἐν ὑπαίθρῳ χειμάσοντεσ παρασκευάσασθε τὰ εἰσ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐπιτήδεια. τούτοισ καταπληξάμενοσ αὐτοὺσ τοῖσ λόγοισ ἐπειδὴ κοσμιωτέρουσ εἶδε γεγονότασ καὶ δεομένουσ ἀφεθῆναι τῆσ στρατείασ, ἐπὶ τούτοισ ἔφη χαριεῖσθαι τὰσ ἀναπαύλασ τῶν πολέμων, ἐφ’ ᾧ τε μηθὲν ἔτι παρακινεῖν αὐτούσ, ἀλλ’ ἐᾶν αὐτὸν ὡσ βούλεται τὴν ἀρχὴν τελεῖσθαι, καὶ ἐπὶ τῷ τὰ δίκαια διδόναι τε καὶ λαμβάνειν παρ’ ἀλλήλων.

SEARCH

MENU NAVIGATION