Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 14

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 14)

ἐν τοιαύτῃ δὲ ταραχῇ τῆσ πόλεωσ οὔσησ ἀνήρ τισ ἐκ τοῦ Σαβίνων ἔθνουσ πατέρων τε οὐκ ἀφανῶν καὶ χρήμασι δυνατόσ, Ἄππιοσ Ἑρδώνιοσ ὄνομα, καταλῦσαι τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἐπεβάλετο εἴθ’ ἑαυτῷ τυραννίδα κατασκευαζόμενοσ εἴτε τῷ Σαβίνων ἔθνει πράττων ἀρχὴν καὶ κράτοσ εἴτ’ ὀνόματοσ ἀξιωθῆναι βουλόμενοσ μεγάλου. κοινωσάμενοσ δὲ πολλοῖσ τῶν φίλων ἣν εἶχε διάνοιαν καὶ τὸν τρόπον τῆσ ἐπιχειρήσεωσ ἀφηγησάμενοσ, ἐπειδὴ κἀκείνοισ ἐδόκει συνήθροιζε τοὺσ πελάτασ καὶ τῶν θεραπόντων οὓσ εἶχεν εὐτολμοτάτουσ· δύναμιν ἀνδρῶν τετρακισχιλίων μάλιστα, ὅπλα τε καὶ τροφὰσ καὶ τἆλλα ὅσων δεῖ πολέμῳ πάντα εὐτρεπισάμενοσ, εἰσ σκάφασ ποταμηγοὺσ ἐνεβάλετο.

πλεύσασ δὲ διὰ τοῦ Τεβέριοσ ποταμοῦ προσέσχε τῆσ Ῥώμησ κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον, ἔνθα τὸ Καπιτώλιόν ἐστιν οὐδ’ ὅλον στάδιον ἀπέχον τοῦ ποταμοῦ.

ἦσαν δὲ μέσαι τηνικαῦτα νύκτεσ, καὶ πολλὴ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἡσυχία, ἣν συνεργὸν λαβὼν ἐξεβίβασε τοὺσ ἄνδρασ κατὰ σπουδὴν καὶ διὰ τῶν ἀκλείστων πυλῶν· εἰσὶ γάρ τινεσ ἱεραὶ πύλαι τοῦ Καπιτωλίου κατά τι θέσφατον ἀνειμέναι, Καρμεντίδασ αὐτὰσ καλοῦσιν· ἀναβιβάσασ τὴν δύναμιν εἶχε τὸ φρούριον. ἐκεῖθεν δ’ ἐπὶ τὴν ἄκραν ὠσάμενοσ, ‐ ἔστι δὲ τῷ Καπιτωλίῳ προσεχήσ, ‐ κἀκείνησ ἐγεγόνει κύριοσ. διὰ φθόνου καὶ μίσουσ εἶχον τὰσ ὑπεροχὰσ καὶ μεταβολῆσ ἄσμενοι ἂν ἐλάβοντο, κοινωνοὺσ ποιεῖσθαι τῶν ὠφελειῶν.

ἡ δὲ θαρρεῖν τε αὐτὸν ἐπαγομένη καὶ πλανῶσα ἐλπίσ, ὡσ οὐθενὸσ ἀτυχήσοντα τῶν προσδοκωμένων, ἡ πολιτικὴ στάσισ ἦν, δι’ ἣν οὔτε φιλίαν οὔτε κοινωνίαν οὐδεμίαν ὑπελάμβανε τῷ δήμῳ πρὸσ τοὺσ πατρικίουσ ἔτι γενήσεσθαι. ἐὰν δὲ ἄρα μηθὲν αὐτῷ τούτων κατὰ νοῦν χωρῇ, τηνικαῦτα Σαβίνουσ τε πανστρατιᾷ καλεῖν ἐδέδοκτο καὶ Οὐολούσκουσ καὶ τῶν ἄλλων πλησιοχώρων ὅσοισ ἂν ᾖ βουλομένοισ ἀπηλλάχθαι τῆσ Ῥωμαίων ἐπιφθόνου ἀρχῆσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION