Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 10

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 10)

ὦ βουλή, φέρειν τοὺσ περὶ αὐτῶν λόγουσ εἰσ μέσον, ταραχάσ τε ὑποπτεύοντεσ ἔσεσθαι μεγάλασ, οἱᾶ εἰκὸσ ἐπὶ δεινοῖσ ἀκούσμασι, καὶ δι’ εὐλαβείασ ἔχοντεσ, μὴ ταχύτερα δόξωμεν ὑμῖν βεβουλεῦσθαι μᾶλλον ἢ φρονιμώτερα. οὐ μὴν ὀλιγωρίᾳ γ’ αὐτὰ παραδόντεσ ἀφήκαμεν, ἀλλ’ ὅση δύναμισ ἡμῖν ἦν ἐπιμελῆ ζήτησιν ἐποιούμεθα τῆσ ἀληθείασ.

ἐπεὶ δὲ ἡ τοῦ δαιμονίου πρόνοια, ὑφ’ ἧσ ἀεὶ σωζόμεθα κοινῇ, καλῶσ ποιοῦσα τὰ κεκρυμμένα βουλεύματα καὶ τὰσ ἀνοσίουσ ἐπιχειρήσεισ τῶν θεοῖσ ἐχθρῶν εἰσ φῶσ ἄγει, καὶ γράμματα πάρεστιν ἡμῖν, ἃ δεδέγμεθα νεωστὶ παρὰ ξένων εὔνοιαν ἡμῖν ἐνδεικνυμένων, οὓσ ὕστερον ἀκούσεσθε, καὶ συντρέχει τε καὶ συνᾴδει τοῖσ ἔξωθεν ἐπιστελλομένοισ τὰ ἐνθένδε μηνυόμενα, καὶ τὰ πράγματα οὐκέτι μέλλησιν οὐδ’ ἀναβολὴν ἐν χερσὶν ὄντα ἐπιδέχεται, πρὶν εἰσ τὸν δῆμον ἐξενεγκεῖν, ὑμῖν πρώτοισ ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον ἀπαγγεῖλαι διέγνωμεν αὐτά. ἀνδρῶν οὐκ ἀφανῶν, ἐν οἷσ ἐνεῖναι μέν τι λέγεται μέροσ οὐ πολὺ καὶ τῶν εἰσ τόδε συλλεγομένων τὸ συνέδριον πρεσβυτέρων, τὸ δὲ πλεῖστον ἐκ τῶν ἔξω τῆσ βουλῆσ ἱππέων, οὓσ οὔπω καιρὸσ οἵτινέσ εἰσιν ὑμῖν λέγειν.

μέλλουσι δ’ οὖν, ὡσ πυνθανόμεθα, σκοταίαν φυλάξαντεσ νύκτα κοιμωμένοισ ἡμῖν ἐπιχειρεῖν, ἡνίκα οὔτε προιδεῖν τι τῶν γινομένων οὔτε φυλάξασθαι καθ’ ἓν γενόμενοι δυνάμεθα·

ἐπιπεσόντεσ δὲ ταῖσ οἰκίαισ τούσ τε δημάρχουσ ἡμᾶσ κατασφάττειν καὶ τῶν δημοτῶν ἄλλουσ ἐναντιωθέντασ ποτὲ αὐτοῖσ περὶ ἐλευθερίασ ἢ τὸ λοιπὸν ἐναντιωσομένουσ. ὅταν δὲ ἡμᾶσ ἐκποδὼν ποιήσωνται, τότ’ ἤδη κατὰ πολλὴν ἀσφάλειαν ἡγοῦνται διαπράξασθαι παρ’ ὑμῶν τὰ λοιπὰ ἀναιρεθῆναι διὰ κοινοῦ ψηφίσματοσ τὰσ γενομένασ ὑμῖν πρὸσ τὸν δῆμον ὁμολογίασ. προσειλήφασιν εἰσ ταῦτα τῶν ὑμετέρων φυγάδων Καίσωνα Κοίντιον ἡγεμόνα, ὃν ἐπὶ φόνοισ πολιτῶν καὶ διαστάσει τῆσ πόλεωσ ἐξελεγχθέντα διεπράξαντό τινεσ τῶν ἐνθάδε μὴ δοῦναι δίκην, ἀλλ’ ἀθῷον ἀπελθεῖν ἐκ τῆσ πόλεωσ, κάθοδόν τε πράξειν ὑπέσχηνται καὶ ἀρχὰσ προτείνονται καὶ τιμὰσ καὶ ἄλλουσ μισθοὺσ τῆσ ὑπουργίασ.

κἀκεῖνοσ ὑπέσχηται στρατιὰν αὐτοῖσ Αἰκανῶν καὶ Οὐολούσκων ἄξειν ἐπίκουρον, ὅσησ ἂν δεηθῶσιν·

ἥξει τε οὐκ εἰσ μακρὰν αὐτὸσ μὲν ἐπαγόμενοσ τοὺσ εὐτολμοτάτουσ κρύφα κατ’ ὀλίγουσ εἰσάγων καὶ σποράδασ, ἡ δ’ ἄλλη δύναμισ, ὅταν οἱ τοῦ δήμου προεστηκότεσ ἡμεῖσ διαφθαρῶμεν, ἐπὶ τὸ ἄλλο πλῆθοσ τῶν πενήτων χωρήσει, ἐάν τινεσ ἄρα περιέχωνται τῆσ ἐλευθερίασ. δεινὰ καὶ ἀνόσια ἔργα, οὔτε θεῖον φοβηθέντεσ χόλον οὔτε ἀνθρωπίνην ἐντραπέντεσ νέμεσιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION