Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 6

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 6)

ὁ μὲν οὖν δῆμοσ ἥδετο πάνυ τοῖσ λόγοισ καὶ χαρίζεσθαι τὸ μειράκιον τῷ πατρὶ πρόθυμοσ ἦν. ἔσται τὸ θράσοσ τῶν αὐθαδῶν μειρακίων, ἀνίσταται καί φησιν·

σοὶ μέν, ὦ Κοίντιε, ἥ τε ἄλλη μαρτυρεῖται πᾶσα ἀρετὴ καὶ ἡ πρὸσ τοὺσ δημοτικοὺσ εὔνοια, ἀνθ’ ὧν τὸ τιμᾶσθαί σοι πάρεστιν.

ἡ δὲ τοῦ μειρακίου βαρύτησ καὶ ἡ πρὸσ ἅπαντασ ἡμᾶσ ὑπερηφανία παραίτησιν ἢ συγγνώμην οὐδεμίαν ἐπιδέχεται· ὅστισ ὑπὸ τοῖσ σοῖσ ἤθεσι τραφεὶσ οὕτωσ οὖσι δημοτικοῖσ καὶ μετρίοισ, ὡσ ἅπαντεσ ἴσμεν, τῶν μὲν σῶν ὑπερεῖδεν ἐπιτηδευμάτων, τυραννικὴν δὲ αὐθάδειαν καὶ βαρβάρων ἀνθρώπων ὕβριν ἠγάπησε, καὶ πονηρῶν ἔργων ζῆλον εἰσ τὴν πόλιν ἡμῶν εἰσαγήοχεν. εἰ μὲν οὖν ἐλάνθανέ σε τοιοῦτοσ ὤν, νῦν ὅτ’ ἔγνωκασ ἀγανακτεῖν ὑπὲρ ἡμῶν δίκαιοσ ἂν εἰήσ·

εἰ δὲ συνῄδεισ τε καὶ συνέπραττεσ οἷσ προεπηλάκιζε τὴν τῶν πενήτων πολιτῶν τύχην, πονηρὸσ ἄρα καὶ αὐτὸσ ἦσθα, καὶ ἡ τῆσ καλοκἀγαθίασ δόξα οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου σοι περιγέγονεν. ἀλλὰ γὰρ ὅτι ἠγνόεισ αὐτὸν οὐκ ὄντα τῆσ σῆσ ἀρετῆσ ἄξιον, ἐγώ σοι τοῦτ’ ἔχω μαρτυρεῖν. δέ σε τοῦ τότε συναδικεῖν ἡμᾶσ μέμφομαι τοῦ νῦν ἡμῖν μὴ συναγανακτεῖν.

ἵνα δὲ μᾶλλον μάθῃσ, ἡλίκον ἄρα τῇ πόλει κακὸν ἐπιτρέφων ἐλάνθανεσ, ὡσ ὠμὸν καὶ τυραννικὸν καὶ οὐδὲ φόνου πολιτικοῦ καθαρόν, ἄκουσον αὐτοῦ φιλότιμον ἔργον καὶ ἀντιπαρεξέτασον αὐτῷ τὰσ ἐν τοῖσ πολέμοισ ἀριστείασ· καὶ ὑμῶν ὅσοι συνεπαθεῖτε ἀρτίωσ οἰκτιζομένῳ τῷ ἀνδρὶ σκοπεῖτε, εἰ ἄρα καλῶσ ὑμῖν ἔχει τοιούτου φείσασθαι πολίτου.

SEARCH

MENU NAVIGATION