Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 4

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 4)

μετὰ δὲ ταῦτα οἵ τε ὕπατοι καὶ τῶν πατρικίων οἱ πλεῖστον δυνάμενοι τραχύτερον ἤδη αὐτῶν προσιόντεσ καθήπτοντο λέγοντεσ, ὡσ οὐκ ἐπιτρέψουσιν αὐτοῖσ νόμουσ εἰσηγεῖσθαι καὶ τούτουσ ἀπροβουλεύτουσ. συνθήκασ γὰρ εἶναι κοινὰσ πόλεων τοὺσ νόμουσ, οὐχὶ μέρουσ τῶν ἐν ταῖσ πόλεσιν οἰκούντων. ὀλέθρου καὶ ἀνηκέστου καὶ οὐδ’ εὐσχήμονοσ ἀρχὴν ἀπέφαινον εἶναι πόλεσί τε καὶ οἴκοισ, ὅταν τὸ κάκιστον τῷ κρατίστῳ νομοθετῇ.

ποίαν δὲ ὑμεῖσ, ἔφασαν, ὦ δήμαρχοι, νόμων εἰσφορᾶσ ἢ ἀναιρέσεωσ ἐξουσίαν ἔχετε; οὐκ ἐπὶ ῥητοῖσ μὲν δικαίοισ ταύτην τὴν ἀρχὴν παρὰ τῆσ βουλῆσ ἐλάβετε, τοῖσ δ’ ἀδικουμένοισ ἢ κατισχυομένοισ τῶν πενήτων βοηθεῖν ᾐτήσασθε τοὺσ δημάρχουσ, ἄλλο δὲ μηδὲν πολυπραγμονεῖν;

εἰ δ’ οὖν καὶ πρότερον ἦν τισ ὑμῖν δύναμισ, ἣν οὐκ ἐκ τοῦ δικαίου βιασάμενοι ἡμᾶσ ἐλάβετε, ὑποκατακλινομένησ ἑκάστῳ πλεονεκτήματι τῆσ βουλῆσ, οὐχὶ καὶ ταύτην νῦν ἀπολωλέκατε τῇ μεταβολῇ τῶν ἀρχαιρεσιῶν; οὔτε γὰρ βουλῆσ δόγμα ὑμᾶσ οὐκέτι ἀποδείκνυσιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, οὔτε αἱ φρᾶτραι τὴν ψῆφον ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιφέρουσιν, οὔτε ἱερὰ προθύεται τοῖσ θεοῖσ πρὸ τῶν ἀρχαιρεσιῶν, ἃ κατὰ νόμουσ ἐχρῆν ἐπιτελεῖσθαι, οὔτε ἄλλο τῶν πρὸσ τοὺσ θεοὺσ εὐσεβῶν ἢ πρὸσ ἀνθρώπουσ ὁσίων οὐθὲν ἐπὶ τῆσ ἀρχῆσ τῆσ ὑμετέρασ γίνεται.

τίνοσ οὖν ὑμῖν ἔτι μέτεστι τῶν ἱερῶν καὶ σεβασμοῦ δεομένων, ὧν ἕν τι καὶ ὁ νόμοσ ἦν, ἐξαρνησαμένοισ ἅπαντα τὰ νόμιμα;

ταῦτά τε δὴ τοῖσ δημάρχοισ ἔλεγον οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ νέοι αὐτῶν καθ’ ἑταιρίασ διεξιόντεσ ἀνὰ τὴν πόλιν καὶ τοὺσ μὲν ἐπιεικεστέρουσ τῶν δημοτῶν ὁμιλίαισ ἀνελάμβανον κεχαρισμέναισ, τοὺσ δ’ ἀπειθεῖσ καὶ ταραχώδεισ ἀπειλαῖσ κατεπλήττοντο κινδύνων, εἰ μὴ συμφρονήσειαν·

ἤδη δέ τινασ τῶν πάνυ ἀπόρων καὶ ἀπερριμμένων, οἷσ οὐθενὸσ τῶν κοινῶν παρὰ τὰ ἴδια κέρδη φροντὶσ ἦν, παίοντεσ ὥσπερ ἀνδράποδα ἀνεῖργον ἐκ τῆσ ἀγορᾶσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION