Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 1

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 1)

μετὰ δὲ τούτουσ ὀλυμπιὰσ μὲν ἦν ὀγδοηκοστή, ἣν ἐνίκα στάδιον Τορύμβασ Θεσσαλὸσ ἄρχοντοσ Ἀθήνησι Φρασικλέουσ· ὕπατοι δὲ ἀπεδείχθησαν ἐν Ῥώμῃ Πόπλιοσ Οὐολούμνιοσ καὶ Σερούιοσ Σολπίκιοσ Καμερῖνοσ. οὗτοι στρατιὰν μὲν οὐδεμίαν ἐξήγαγον οὔτε ἐπὶ τιμωρίασ ἀναπράξει τῶν ἀδικούντων σφᾶσ τε αὐτοὺσ καὶ τοὺσ συμμάχουσ οὔθ’ ὡσ διὰ φυλακῆσ τὰ οἰκεῖα ἕξοντεσ· τῶν δ’ ἐντὸσ τείχουσ κακῶν πρόνοιαν ἐποιοῦντο, μή τι δεινὸν ὁ δῆμοσ ἐπὶ τῇ βουλῇ συστὰσ ἐξεργάσηται.

ἐταράττετο γὰρ αὖθισ ὑπὸ τῶν δημάρχων ἀναδιδασκόμενοσ, ὅτι πολιτειῶν κρατίστη τοῖσ ἐλευθέροισ ἐστὶν ἡ ἰσηγορία, καὶ κατὰ νόμουσ ἠξίου διοικεῖσθαι τά τε ἰδιωτικὰ καὶ τὰ δημόσια.

οὔπω γὰρ τότε ἦν οὔτ’ ἰσονομία παρὰ Ῥωμαίοισ οὔτ’ ἰσηγορία, οὐδ’ ἐν γραφαῖσ ἅπαντα τὰ δίκαια τεταγμένα· τὸ δικαιωθὲν ὑπ’ ἐκείνων τοῦτο νόμοσ ἦν.

ὡσ δ’ ἐπαύσαντο μοναρχούμενοι, τοῖσ κατ’ ἐνιαυτὸν ὑπατεύουσιν ἀνέκειτο τά τε ἄλλα τῶν βασιλέων ἔργα καὶ ἡ τοῦ δικαίου διάγνωσισ, καὶ τοῖσ ἀμφισβητοῦσι πρὸσ ἀλλήλουσ ὑπὲρ ὁτουδήτινοσ ἐκεῖνοι τὰ δίκαια οἱ διαιροῦντεσ ἦσαν. τούτων δὲ τὰ μὲν πολλὰ τοῖσ τρόποισ τῶν ἀρχόντων ἀριστίνδην ἀποδεικνυμένων ἐπὶ τὰσ ἀρχὰσ ἀκόλουθα ἦν·

κομιδῇ δ’ ὀλίγα τινὰ ἐν ἱεραῖσ ἦν βύβλοισ ἀποκείμενα, ἃ νόμων εἶχε δύναμιν, ὧν οἱ πατρίκιοι τὴν γνῶσιν εἶχον μόνοι διὰ τὰσ ἐν ἄστει διατριβάσ, οἱ δὲ πολλοὶ ἐμπορευόμενοί τε καὶ γεωργοῦντεσ διὰ πολλῶν ἡμερῶν εἰσ ἄστυ καταβαίνοντεσ ἐπὶ τὰσ ἀγορὰσ ἄπειροι ἔτι ἦσαν.

δημαρχῶν ἐν τῷ παρελθόντι ἔτει, ἀτελὲσ δὲ ἠναγκάσθη καταλιπεῖν τοῦ τε πλήθουσ ὄντοσ ἐπὶ στρατοπέδων καὶ τῶν ὑπάτων ἐπίτηδεσ ἐν τῇ πολεμίᾳ γῇ τὰσ δυνάμεισ κατασχόντων, ἑώσ ὁ τῆσ ἀρχῆσ αὐτοῖσ παρέλθῃ χρόνοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION