Ancient Greek-English Dictionary Language

ὠνητέος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ὠνητέος ὠνητέᾱ ὠνητέον

Structure: ὠνητε (Stem) + ος (Ending)

Etym.: w)ne/omai의 분사형

Sense

  1. to be bought
  2. one must buy

Examples

  • τοιγαροῦν ὠνητέοσ εἶ σοφὸσ καὶ ὀξυδερκήσ τισ ὤν. (Lucian, Vitarum auctio, (no name) 17:22)
  • ὠνητέοσ εἶ διὰ ταῦτα. (Lucian, Vitarum auctio, (no name) 26:29)
  • Εἰ δὲ δὴ ἔλεγεσ προσελθὼν τοῖσ καπήλοισ, Ἐπειδὴ κοτύλην πρίασθαι βούλομαι, δότε μοι, ὦ οὗτοι, ἐκπιεῖν ὅλον ἕκαστοσ ὑμῶν τὸν πίθον, ὡσ διὰ παντὸσ ἐπεξελθὼν μάθοιμι ὅστισ ἀμείνω τὸν οἶνον ἔχει καὶ ὅθεν μοι ὠνητέον· (Lucian, 118:10)
  • ἑαυτοῖσ ἀναπλάττοντεσ, ἢν μεταξὺ πλουτουσιν αὐτοῖσ καὶ θησαυροὺσ ἀνορύττουσι καὶ βασιλεύουσι καὶ τὰ ἄλλα εὐδαιμονοῦσιν, ‐ οἱᾶ πολλὰ ἡ θεὸσ ἐκείνη ῥᾳδιουργεῖ, ἡ Εὐχή, μεγαλόδωροσ οὖσα καὶ πρὸσ οὐδὲν ἀντιλέγουσα, κἂν πτηνὸσ θέλῃ τισ γενέσθαι, κἂν κολοσσιαῖοσ τὸ μέγεθοσ, κἂν ὄρη ὅλα χρυσᾶ εὑρίσκειν ‐ ἢν τοίνυν ταῦτα ἐννοοῦσιν αὐτοῖσ ὁ παῖσ προσελθὼν ἔρηταί τι τῶν ἀναγκαίων, οἱο͂ν ὅθεν ἄρτουσ ὠνητέον ἢ ὅ τι φατέον πρὸσ τὸν ἀπαιτοῦντα τοὐνοίκιον ἐκ πολλοῦ περιμένοντα, οὕτωσ ἀγανακτοῦσιν ὡσ ὑπὸ τοῦ ἐρομένου καὶ παρενοχλήσαντοσ ἀφαιρεθέντεσ ἅπαντα ἐκεῖνα τἀγαθὰ καὶ ὀλίγου δέουσι τὴν ῥῖνα τοῦ παιδὸσ ἀποτραγεῖν. (Lucian, 147:1)
  • ἡ μὲν νόμῳ γὰρ καταφρονοῦσ1’ ἔνδον μένει, ἡ δ’ οἶδεν ὅτι ἢ τοῖσ τρόποισ ὠνητέοσ ἄνθρωπόσ ἐστιν ἢ πρὸσ ἄλλον ἀπιτέον. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 13, book 13, chapter 7 4:1)

Synonyms

  1. to be bought

  2. one must buy

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION