Ancient Greek-English Dictionary Language

κίς

Noun; Transliteration:

Principal Part: κίς

Sense

  1. a worm in wood or in corn, the weevil

Examples

  • ΚΑΙ ἀνὴρ ἐξ υἱῶν Βενιαμίν, καὶ ὄνομα αὐτῷ Κίσ, υἱὸσ Ἀβιήλ, υἱοῦ Ἰαρέδ, υἱοῦ Βαχίρ, υἱοῦ Ἀφέκ, υἱοῦ ἀνδρὸσ Ἰεμιναίου, ἀνὴρ δυνατόσ. (Septuagint, Liber I Samuelis 9:1)
  • καὶ ἀπώλοντο αἱ ὄνοι Κὶσ πατρὸσ Σαούλ, καὶ εἶπε Κὶσ πρὸσ Σαοὺλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ. λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ ἀνάστητε καὶ πορεύθητε καὶ ζητήσατε τὰσ ὄνουσ. (Septuagint, Liber I Samuelis 9:3)
  • καὶ ἐγενήθησαν πάντεσ οἱ εἰδότεσ αὐτὸν ἐχθὲσ καὶ τρίτησ καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αὐτὸσ ἐν μέσῳ τῶν προφητῶν. καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ ἕκαστοσ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. τί τοῦτο τὸ γεγονὸσ τῷ υἱῷ Κίσ̣ ἦ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταισ̣ (Septuagint, Liber I Samuelis 10:11)
  • καὶ προσάγει σκῆπτρον Βενιαμὶν εἰσ φυλάσ, καὶ κατακληροῦται φυλὴ Ματταρί. καὶ προσάγουσι τὴν φυλὴν Ματταρὶ εἰσ ἄνδρασ, καὶ κατακληροῦται Σαοὺλ υἱὸσ Κίσ. καὶ ἐζήτει αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρίσκετο. (Septuagint, Liber I Samuelis 10:21)

Synonyms

  1. a worm in wood or in corn

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION