Ancient Greek-English Dictionary Language

ἱππάσιμος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ἱππάσιμος ἱππάσιμη ἱππάσιμον

Structure: ἱππασιμ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: i(ppa/zomai

Sense

  1. fit for horses, fit for riding, ridden

Examples

  • παραινεῖ δὲ Κράσσῳ μάλιστα μὲν ἐκεῖ τραπέσθαι καὶ γενόμενον μετ’ Ἀρμενίων ὁμοῦ διαγωνίσασθαι πρὸσ τὸν Ὑρώδην, εἰ δὲ μή, πορεύεσθαι καὶ στρατοπεδεύειν ἀεὶ τὰ ἱππάσιμα φεύγοντα καὶ προσχωροῦντα τοῖσ ὀρεινοῖσ, Κράσσοσ μὲν οὐδὲν ἀντιγράψασ ὑπ’ ὀργῆσ καὶ σκαιότητοσ ἀπεκρίνατο νῦν μὲν Ἀρμενίοισ μὴ σχολάζειν, αὖθισ δ’ ἀφίξεσθαι δίκην ἐπιθήσων Ἀρταουάσδῃ τῆσ προδοσίασ. (Plutarch, chapter 22 3:1)
  • καὶ τἆλλα πάντων ἥδιστοσ ὢν βασιλέων συνεῖναι καὶ χάριτοσ οὐδεμιᾶσ ἀμοιρῶν, τότε ταῖσ μεγαλαυχίαισ ἀηδὴσ ἐγίνετο καὶ λίαν στρατιωτικόσ, αὐτόσ τε πρόσ τὸ κομπῶδεσ ὑποφερόμενοσ καὶ τοῖσ κόλαξιν ἑαυτὸν ἀνεικὼσ ἱππάσιμον, ὑφ’ ὧν οἱ χαριέστεροι τῶν παρόντων ἐπετρίβοντο, μήτε ἁμιλλᾶσθαι τοῖσ κόλαζι μήτε λείπεσθαι βουλόμενοι τῶν αὐτῶν ἐπαίνων, τὸ μὲν γὰρ αἰσχρὸν ἐδόκει, τὸ δὲ κίνδυνον ἔφερε. (Plutarch, Alexander, chapter 23 4:1)
  • ἐπεὶ δὲ ἐγγὺσ κατεστρατοπέδευσαν, ὁ μὲν Ἀρχέλαοσ ἡσύχαζεν, ὁ δὲ Σύλλασ ὤρυττε τάφρουσ ἑκατέρωθεν, ὅπωσ, εἰ δύναιτο, τῶν στερεῶν καὶ ἱππασίμων ἀποτεμόμενοσ τοὺσ πολεμίουσ ὤσειεν εἰσ τὰ ἕλη. (Plutarch, Sulla, chapter 21 1:1)
  • ἐπεὶ δὲ τέτταρα μὲν ἔστι μέρη μάλιστα τοῦ πλήθουσ, γεωργικὸν βαναυσικὸν ἀγοραῖον θητικόν, τέτταρα δὲ τὰ χρήσιμα πρὸσ πόλεμον, ἱππικὸν ὁπλιτικὸν ψιλὸν ναυτικόν, ὅπου μὲν συμβέβηκε τὴν χώραν εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦθα μὲν εὐφυῶσ ἔχει κατασκευάζειν τὴν ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν ἡ γὰρ σωτηρία τοῖσ οἰκοῦσι διὰ ταύτησ ἐστὶ τῆσ δυνάμεωσ, αἱ δ’ ἱπποτροφίαι τῶν μακρὰσ οὐσίασ κεκτημένων εἰσίν, ὅπου δ’ ὁπλῖτιν, τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν τὸ γὰρ ὁπλιτικὸν τῶν εὐπόρων ἐστὶ μᾶλλον ἢ τῶν ἀπόρων, ἡ δὲ ψιλὴ δύναμισ καὶ ναυτικὴ δημοκρατικὴ πάμπαν. (Aristotle, Politics, Book 6 98:1)
  • ἰσορρόπου δὲ τοῦ ἀγῶνοσ γινομένου τοὺσ ἱππεῖσ ἀναλαβὼν ἐνσείει τοῖσ πολεμίοισ κατὰ τὸ δεξιὸν κέρασ, καί, ἐπειδὴ τοῦτο διεσάλευσεν, ἐπὶ θάτερον ἐχώρει, ὅπου μὲν ἱππάσιμον εἰή χωρίον ἀπὸ τῶν ἵππων μαχόμενοσ, ὅπου δ’ ἄνιππον ἀποκαταβαίνων τε καὶ πεζὸσ ἀγωνιζόμενοσ. (Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books VII-IX, book 9, chapter 16 9:2)
  • τὸν γὰρ πρὸ τοῦ χρόνον ἡ κρατίστη τῆσ Αἰγύπτου πᾶσα σχεδὸν ἱππάσιμοσ οὖσα καὶ ταῖσ συνωρίσιν εὔβατοσ ἀπ’ ἐκείνου τοῦ χρόνου διὰ τὸ πλῆθοσ τῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ διωρύχων δυσεφοδωτάτη γέγονεν. (Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 1, chapter 57 3:1)

Synonyms

  1. fit for horses

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION