Ancient Greek-English Dictionary Language

ἡμίεκτον

Second declension Noun; Neuter Transliteration:

Principal Part: ἡμίεκτον ἡμίεκτου

Structure: ἡμιεκτ (Stem) + ον (Ending)

Sense

  1. a half-

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • "ὀβολοῦ τὸ ἡμίεκτον, εὐτελὴσ ἡ πόλισ · (Plutarch, De tranquilitate animi, section 10 5:1)
  • "τὸ ἡμίεκτον, εὐτελὴσ ἡ πόλισ· (Plutarch, De tranquilitate animi, section 10 13:2)
  • καὶ ταῦτ’ ἔπραξεν, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, οἰκῶν μὲν Ἀθήνησιν, οὔσησ δ’ αὐτῷ γυναικὸσ ἐνθάδε καὶ παίδων, τῶν δὲ νόμων τὰ ἔσχατα ἐπιτίμια προτεθηκότων, εἴ τισ οἰκῶν Ἀθήνησιν ἄλλοσέ ποι σιτηγήσειεν ἢ εἰσ τὸ Ἀττικὸν ἐμπόριον, ἔτι δ’ ἐν τοιούτῳ καιρῷ, ἐν ᾧ ὑμῶν οἱ μὲν ἐν τῷ ἄστει οἰκοῦντεσ διεμετροῦντο τὰ ἄλφιτα ἐν τῷ ᾠδείῳ, οἱ δ’ ἐν τῷ Πειραιεῖ ἐν τῷ νεωρίῳ ἐλάμβανον κατ’ ὀβολὸν τοὺσ ἄρτουσ καὶ ἐπὶ τῆσ μακρᾶσ στοᾶσ τὰ ἄλφιτα, καθ’ ἡμίεκτον μετρούμενοι καὶ καταπατούμενοι. (Demosthenes, Speeches 31-40, 53:1)
  • ὑποδήματα δὲ καὶ ληκύθουσ ἑφθὰσ ἐσθιόντων, αὐτὸσ ἐνδελεχῶσ πότοισ μεθημερινοῖσ καὶ κώμοισ χρώμενοσ καὶ πυρριχίζων καὶ γελωτοποιῶν πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ τὸν μὲν ἱερὸν τῆσ θεοῦ λύχνον ἀπεσβηκότα διὰ σπάνιν ἐλαίου περιεῖδε, τῇ δὲ ἱεροφάντιδι πυρῶν ἡμίεκτον προσαιτούσῃ πεπέρεωσ ἔπεμψε, τοὺσ δὲ βουλευτὰσ καὶ ἱερεῖσ ἱκετεύοντασ οἰκτεῖραι τὴν πόλιν καὶ διαλύσασθαι πρὸσ Σύλλαν τοξεύμασι βάλλων διεσκέδασεν. (Plutarch, Sulla, chapter 13 3:1)
  • δύο, ἔφην, μεδίμνουσ πυρῶν καὶ τέτταρασ κριθῶν καὶ τοσούτουσ κέγχρων, κυάμων δὲ ἡμίεκτον· (Dio, Chrysostom, Orationes, 54:4)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION