Ancient Greek-English Dictionary Language

φιλομήτωρ

Third declension Noun; Masc/Fem Transliteration:

Principal Part: φιλομήτωρ φιλομήτορος

Structure: φιλομητορος (Stem)

Etym.: mh/thr

Sense

 1. loving one's mother

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἀποσταλέντοσ δὲ εἰσ Αἴγυπτον Ἀπολλωνίου τοῦ Μενεσθέωσ διὰ τὰ πρωτοκλίσια Πτολεμαίου τοῦ Φιλομήτοροσ Βασιλέωσ, μεταλαβὼν Ἀντίοχοσ ἀλλότριον αὐτὸν τῶν αὐτῶν γεγονέναι πραγμάτων, τῆσ καθ̓ αὑτὸν ἀσφαλείασ ἐφρόντιζεν. ὅθεν εἰσ Ἰόππην παραγενόμενοσ κατήντησεν εἰσ Ἱεροσόλυμα. (Septuagint, Liber Maccabees II 4:21)
 • παρεκομίζετο δὲ τὸ σῶμα Φίλιπποσ ὁ σύντροφοσ αὐτοῦ, ὃσ καὶ διευλαβηθεὶσ τὸν υἱὸν Ἀντιόχου, πρὸσ Πτολεμαῖον τὸν Φιλομήτορα εἰσ Αἴγυπτον διεκομίσθη. (Septuagint, Liber Maccabees II 9:29)
 • ὅθεν κατηγορούμενοσ ὑπὸ τῶν φίλων πρὸσ τὸν Εὐπάτορα καὶ προδότησ παρέκαστα ἀκούων διὰ τὸ τὴν Κύπρον ἐμπιστευθέντα ὑπὸ τοῦ Φιλομήτοροσ ἐκλιπεῖν καὶ πρὸσ Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ ἀναχωρῆσαι μήτ̓ εὐγενῆ τὴν ἐξουσίαν ἔχων, ὑπ̓ ἀθυμίασ φαρμακεύσασ ἑαυτὸν ἐξέλιπε τὸν βίον. (Septuagint, Liber Maccabees II 10:13)
 • δίκαιοί τε γὰρ ἦσαν καὶ σώφρονεσ καὶ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι καὶ φιλάδελφοι καὶ φιλομήτορεσ οὕτωσ, ὥστε καὶ μέχρι θανάτου τὰ νόμιμα φυλάσσοντασ πείθεσθαι αὐτῇ. (Septuagint, Liber Maccabees IV 15:10)
 • "ταῦτα δὲ πάντα συνετελέσθη ἐξ ὧν τὰ μὲν ἐκ τῆσ Αἰγύπτου ἐνοσφίσατο παρασπονδήσασ τὸν Φιλομήτορα βασιλέα παιδίσκον ὄντα, τὰ δὲ καὶ τῶν φίλων συμβαλλομένων. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:67)
 • ὁ δὲ Φιλομήτωρ Πτολεμαῖοσ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Κλεοπάτρα τὴν βασιλείαν ὅλην τὴν ἑαυτῶν Ιοὐδαίοισ ἐπίστευσαν, καὶ στρατηγοὶ πάσησ τῆσ δυνάμεωσ ἦσαν Ὀνίασ καὶ Δοσίθεοσ Ιοὐδαῖοι, ὧν Ἀπίων σκώπτει τὰ ὀνόματα, δέον τὰ ἔργα θαυμάζειν καὶ μὴ λοιδορεῖν, ἀλλὰ χάριν αὐτοῖσ ἔχειν, ὅτι διέσωσαν τὴν Ἀλεξάνδρειαν, ἧσ ὡσ πολίτησ ἀντιποιεῖται. (Flavius Josephus, Contra Apionem, 54:1)
 • Κοΐντῳ Σερτωρίῳ γένοσ ἦν οὐκ ἀσημότατον ἐν πόλει Νούρσοισ τῆσ Σαβίνων τραφεὶσ δὲ κοσμίωσ ὑπὸ μητρὶ χήρᾳ πατρὸσ ὀρφανόσ ὑπερφυῶσ δοκεῖ φιλομήτωρ γενέσθαι, ὄνομα τῆσ μητρὸσ Ῥέαν λέγουσιν. (Plutarch, Sertorius, chapter 2 1:1)
 • Ἄτταλοσ δὲ ὁ Φιλομήτωρ ἐκήπευε τὰσ φαρμακώδεισ βοτάνασ, οὐ μόνον ὑοσκύαμον καὶ ἐλλέβορον, ἀλλὰ καὶ κώνειον καὶ ἀκόνιτον καὶ δορύκνιον, αὐτὸσ ἐν τοῖσ βασιλείοισ σπείρων καὶ φυτεύων, ὀπούσ τε καὶ καρπὸν αὐτῶν ἔργον πεποιημένοσ εἰδέναι καὶ κομίζεσθαι καθ’ ὡρ́αν. (Plutarch, Demetrius, chapter 20 2:2)
 • ὁ δὲ Φιλομήτωρ καλούμενοσ ὄγδοοσ μέν ἐστιν ἀπόγονοσ Πτολεμαίου τοῦ Λάγου, τὴν δὲ ἐπίκλησιν ἔσχεν ἐπὶ χλευασμῷ. (Pausanias, Description of Greece, , chapter 9 1:1)
 • βασιλεύσασ δὲ οὗτοσ ἔτη πέντε καὶ κληθεὶσ Φιλομήτωρ ἐτελεύτα νόσῳ τὸν βίον, κατέλιπε δὲ κληρονόμουσ Ῥωμαίουσ· (Strabo, Geography, Book 13, chapter 4 4:15)

Synonyms

 1. loving one's mother

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION