Ancient Greek-English Dictionary Language

εἰσόκε

Adverb; Transliteration:

Principal Part: εἰσόκε

Etym.: ei)s o(/ ke

Sense

  1. until
  2. so long as

Examples

  • Ἀρκαδίωνοσ δὲ τοῦ Ἀχαιοῦ τὸν Φίλιππον ἀεὶ κακῶσ λέγοντοσ καὶ φεύγειν παραινοῦντοσ εἰσόκε τοὺσ ἀφίκηται οἳ οὐκ ἴσασι Φίλιππον εἶτά πωσ ἐν Μακεδονίᾳ φανέντοσ, ᾤοντο δεῖν οἱ φίλοι κολάσαι καὶ μὴ περιιδεῖν· (Plutarch, De cohibenda ira, section 9 7:1)
  • Ἀρκαδίωνοσ δὲ τοῦ Ἀχαιοῦ τὸν Φίλιππον ἀεὶ κακῶσ λέγοντοσ καὶ φεύγειν παραινοῦντοσ εἰσόκε τοὺσ ἀφίκηται οἳ οὐκ ἴσασι Φίλιππον εἶτά πωσ ἐν Μακεδονίᾳ φανέντοσ, ᾤοντο δεῖν οἱ φίλοι κολάσαι καὶ μὴ περιιδεῖν ὁ δὲ Φιλίπποσ ἐντυχὼν αὐτῷ φιλανθρώπωσ καὶ ξένια καὶ δῶρα πέμψασ ἐκέλευσεν ὕστερον πυνθάνεσθαι τίνασ λόγουσ ἀπαγγέλλοι πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ· (Plutarch, De cohibenda ira, section 9 2:2)
  • ἀλλὰ Μακηδονίησ πάσασ κατενίσατο λαύρασ αἰάζων, μέθεπεν δ’ Ἀρχέλεω ταμίην εἰσόκε δὴ δαίμων Εὐριπίδη εὑρ́ετ’ ὄλεθρον, Ἀρριβίου στυγνῶν ἀντιάσαντι κυνῶν. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 13, book 13, chapter 71 8:2)
  • εἰσόκε τισ θεὸσ ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσοσ, ἂψ ἀναερχομένουσ Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοισ δέχθαι, ἵν’ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμισ, ἠέ πῃ ἄλλῃ αὐταῖσ ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντεσ ἵκοιντο. (Apollodorus, Argonautica, book 1 14:38)
  • τὸν δ’ ἐνὶ λέκτροισ Ὑψιπύλησ εἰᾶτε πανήμερον, εἰσόκε Λῆμνον παισὶν ἐσανδρώσῃ, μεγάλη τέ ἑ βάξισ ἵκηται. (Apollodorus, Argonautica, book 1 15:23)

Synonyms

  1. until

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION