Polybius, Histories, book 3, chapter 118

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 118)

Βραβευθείσησ δὲ τῆσ μάχησ τὸν προειρημένον τρόπον, ἀκόλουθον εἰλήφει τὰ ὅλα κρίσιν τοῖσ ὑπ’ ἀμφοτέρων προσδοκωμένοισ. Καρχηδόνιοι μὲν γὰρ διὰ τῆσ πράξεωσ ταύτησ παραχρῆμα τῆσ μὲν λοιπῆσ παραλίασ σχεδὸν πάσησ ἦσαν ἐγκρατεῖσ·

Ταραντῖνοί τε γὰρ εὐθέωσ ἐνεχείριζον αὑτούσ, Ἀργυριππανοὶ δὲ καὶ Καπυανῶν τινεσ ἐκάλουν τὸν Ἀννίβαν, οἱ δὲ λοιποὶ πάντεσ ἀπέβλεπον ἤδη τότε πρὸσ Καρχηδονίουσ·

μεγάλασ δ’ εἶχον ἐλπίδασ ἐξ ἐφόδου καὶ τῆσ Ῥώμησ αὐτῆσ ἔσεσθαι κύριοι·

Ῥωμαῖοί γε μὴν τὴν Ἰταλιωτῶν δυναστείαν παραχρῆμα διὰ τὴν ἧτταν ἀπεγνώκεισαν, ἐν μεγάλοισ δὲ φόβοισ καὶ κινδύνοισ ἦσαν περί τε σφῶν αὐτῶν καὶ περὶ τοῦ τῆσ πατρίδοσ ἐδάφουσ, ὅσον οὔπω προσδοκῶντεσ ἥξειν αὐτὸν τὸν Ἀννίβαν.

καὶ γὰρ ὥσπερ ἐπιμετρούσησ καὶ συνεπαγωνιζομένησ τοῖσ γεγονόσι τῆσ τύχησ, συνέβη μετ’ ὀλίγασ ἡμέρασ, τοῦ φόβου κατέχοντοσ τὴν πόλιν, καὶ τὸν εἰσ τὴν Γαλατίαν στρατηγὸν ἀποσταλέντ’ εἰσ ἐνέδραν ἐμπεσόντα παραδόξωσ ἄρδην ὑπὸ τῶν Κελτῶν διαφθαρῆναι μετὰ τῆσ δυνάμεωσ.

οὐ μὴν ἥ γε σύγκλητοσ οὐδὲν ἀπέλειπε τῶν ἐνδεχομένων, ἀλλὰ παρεκάλει μὲν τοὺσ πολλούσ, ἠσφαλίζετο δὲ τὰ κατὰ τὴν πόλιν, ἐβουλεύετο δὲ περὶ τῶν ἐνεστώτων ἀνδρωδῶσ.

τοῦτο δ’ ἐγένετο φανερὸν ἐκ τῶν μετὰ ταῦτα συμβάντων· τῇ τοῦ πολιτεύματοσ ἰδιότητι καὶ τῷ βουλεύεσθαι καλῶσ οὐ μόνον ἀνεκτήσαντο τὴν τῆσ Ἰταλίασ δυναστείαν, νικήσαντεσ μετὰ ταῦτα Καρχηδονίουσ, ἀλλὰ καὶ τῆσ οἰκουμένησ ἁπάσησ ἐγκρατεῖσ ἐγένοντο μετ’ ὀλίγουσ χρόνουσ.

διόπερ ἡμεῖσ ταύτην μὲν τὴν βύβλον ἐπὶ τούτων τῶν ἔργων καταστρέψομεν, ἃ περιέλαβεν Ἰβηρικῶν καὶ τῶν Ἰταλικῶν ἡ τετταρακοστὴ πρὸσ ταῖσ ἑκατὸν ὀλυμπιάσι δηλώσαντεσ·

ὅταν δὲ τὰσ Ἑλληνικὰσ πράξεισ τὰσ κατὰ τὴν αὐτὴν ὀλυμπιάδα γενομένασ διεξιόντεσ ἐπιστῶμεν τοῖσ καιροῖσ τούτοισ, τότ’ ἤδη προθέμενοι ψιλῶσ τὸν ὑπὲρ αὐτῆσ τῆσ Ῥωμαίων πολιτείασ ποιησόμεθα λόγον, νομίζοντεσ οὐ μόνον πρὸσ τὴν τῆσ ἱστορίασ σύνταξιν οἰκείαν εἶναι τὴν περὶ αὐτῆσ ἐξήγησιν.

ἀλλὰ καὶ πρὸσ τὰσ τῶν πολιτευμάτων διορθώσεισ καὶ κατασκευὰσ μεγάλα συμβάλλεσθαι τοῖσ φιλομαθοῦσι καὶ πραγματικοῖσ τῶν ἀνδρῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION