Polybius, Histories, book 3, chapter 112

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 112)

Τῇ δ’ ἐχομένῃ περὶ παρασκευὴν καὶ θεραπείαν παρήγγειλε γίνεσθαι πᾶσι. τῇ δ’ ἑξῆσ παρὰ τὸν ποταμὸν ἐξέταττε τὰ στρατόπεδα καὶ δῆλοσ ἦν μάχεσθαι σπεύδων τοῖσ ὑπεναντίοισ. ὁ δὲ Λεύκιοσ δυσαρεστούμενοσ μὲν τοῖσ τόποισ, ὁρῶν δ’ ὅτι ταχέωσ ἀναγκασθήσονται μεταστρατοπεδεύειν οἱ Καρχηδόνιοι διὰ τὸν πορισμὸν τῶν ἐπιτηδείων, εἶχε τὴν ἡσυχίαν, ἀσφαλισάμενοσ ταῖσ ἐφεδρείαισ τὰσ παρεμβολάσ.

Ἀννίβασ δὲ χρόνον ἱκανὸν μείνασ, οὐδενὸσ ἀντεξιόντοσ, τὴν μὲν λοιπὴν δύναμιν αὖθισ εἰσ χάρακα κατέστησεν, τοὺσ δὲ Νομάδασ ἐπαφῆκε τοῖσ ὑδρευομένοισ ἀπὸ τῆσ ἐλάττονοσ παρεμβολῆσ.

τῶν δὲ Νομάδων ἑώσ πρὸσ αὐτὸν τὸν χάρακα προσπιπτόντων καὶ διακωλυόντων τὴν ὑδρείαν, ὅ τε Γάιοσ ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τούτοισ παρωξύνετο, τά τε πλήθη πρὸσ τὸν κίνδυνον ὁρμὴν εἶχεν καὶ δυσχερῶσ ἔφερε τὰσ ὑπερθέσεισ.

βαρύτατοσ γὰρ δὴ πᾶσιν ἀνθρώποισ ὁ τοῦ μέλλειν γίνεται χρόνοσ·

ὅταν δ’ ἅπαξ κριθῇ, ὅ,τι ἂν ᾖ πάσχειν πάντων τῶν δοκούντων εἶναι δεινῶν ὑπομενετέον. δεδιότων μὲν τῶν πολλῶν τὸ μέλλον διὰ τὸ πολλάκισ ἤδη προηττῆσθαι, προορωμένων δὲ καὶ προλαμβανόντων τὰ συμβησόμενα ταῖσ ἐννοίαισ, ἐὰν σφάλλωνται τοῖσ ὅλοισ.

πάντα δ’ ἦν τὰ παρ’ αὐτοῖσ λόγια πᾶσι τότε διὰ στόματοσ, σημείων δὲ καὶ τεράτων πᾶν μὲν ἱερόν, πᾶσα δ’ ἦν οἰκία πλήρησ, ἐξ ὧν εὐχαὶ καὶ θυσίαι καὶ θεῶν ἱκετηρίαι καὶ δεήσεισ ἐπεῖχον τὴν πόλιν.

δεινοὶ γὰρ ἐν ταῖσ περιστάσεσι Ῥωμαῖοι καὶ θεοὺσ ἐξιλάσασθαι καὶ ἀνθρώπουσ καὶ μηδὲν ἀπρεπὲσ μηδ’ ἀγεννὲσ ἐν τοῖσ τοιούτοισ καιροῖσ ἡγεῖσθαι τῶν περὶ ταῦτα συντελουμένων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION