Polybius, Histories, book 3, chapter 102

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 102)

καὶ συνεγγίσασ τῇ παρεμβολῇ τῶν Καρχηδονίων τὰ μὲν βαρέα τῶν ὅπλων ἐξέταξε, τοὺσ δ’ ἱππεῖσ καὶ τοὺσ εὐζώνουσ κατὰ μέρη διελὼν ἐπαφῆκε τοῖσ προνομεύουσι, παραγγείλασ μηδένα ζωγρεῖν. Ἀννίβασ δὲ τούτου συμβάντοσ εἰσ ἀπορίαν ἐνεπεπτώκει μεγάλην·

οὔτε γὰρ ἀντεξάγειν τοῖσ παρατεταγμένοισ ἀξιόχρεωσ ἦν οὔτε παραβοηθεῖν τοῖσ ἐπὶ τῆσ χώρασ διεσπαρμένοισ. τῶν δὲ Ῥωμαίων οἱ μὲν ἐπὶ τοὺσ προνομεύοντασ ἐξαποσταλέντεσ πολλοὺσ τῶν ἐσκεδασμένων ἀπέκτειναν·

οἱ δὲ παρατεταγμένοι τέλοσ εἰσ τοῦτ’ ἦλθον καταφρονήσεωσ ὥστε καὶ διασπᾶν τὸν χάρακα καὶ μόνον οὐ πολιορκεῖν τοὺσ Καρχηδονίουσ. ἑώσ Ἀσδρούβασ ἀναλαβὼν τοὺσ ἀπὸ τῆσ χώρασ συμπεφευγότασ εἰσ τὸν χάρακα τὸν περὶ τὸ Γερούνιον, ὄντασ εἰσ τετρακισχιλίουσ, ἧκε παραβοηθῶν.

τότε δὲ μικρὸν ἀναθαρρήσασ ἐπεξῆλθε καὶ βραχὺ πρὸ τῆσ στρατοπεδείασ παρεμβαλὼν μόλισ ἀπεστρέψατο τὸν ἐνεστῶτα κίνδυνον.

Μάρκοσ δὲ πολλοὺσ μὲν ἐν τῇ περὶ τὸν χάρακα συμπλοκῇ τῶν πολεμίων ἀποκτείνασ, ἔτι δὲ πλείουσ ἐπὶ τῆσ χώρασ διεφθαρκώσ, τότε μὲν ἐπανῆλθεν, μεγάλασ ἐλπίδασ ἔχων ὑπὲρ τοῦ μέλλοντοσ.

τῇ δ’ ἐπαύριον ἐκλιπόντων τὸν χάρακα τῶν Καρχηδονίων, ἐπέβη καὶ κατελάβετο τὴν ἐκείνων παρεμβολήν.

ὁ γὰρ Ἀννίβασ διαγωνιάσασ τοὺσ Ῥωμαίουσ μὴ καταλαβόμενοι νυκτὸσ ἔρημον ὄντα τὸν ἐπὶ τῷ Γερουνίῳ χάρακα κύριοι γένωνται τῆσ ἀποσκευῆσ καὶ τῶν παραθέσεων, ἔκρινεν αὐτὸσ ἀναχωρεῖν καὶ πάλιν ἐκεῖ ποιεῖσθαι τὴν στρατοπεδείαν.

ἀπὸ δὲ τούτων τῶν καιρῶν οἱ μὲν Καρχηδόνιοι ταῖσ προνομαῖσ εὐλαβέστερον ἐχρῶντο καὶ φυλακτικώτερον, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τἀναντία θαρραλεώτερον καὶ προπετέστερον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION