Polybius, Histories, book 3, chapter 97

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 97)

αὐτὸσ ἀνεκομίσθη πρὸσ τὰσ πεζικὰσ δυνάμεισ· προχειρισάμενοι ναῦσ εἴκοσι καὶ στρατηγὸν ἐπιστήσαντεσ Πόπλιον Σκιπίωνα κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆσ πρόθεσιν, ἐξαπέστελλον μετὰ σπουδῆσ πρὸσ τὸν ἀδελφὸν Γνάιον, κοινῇ πράξοντα μετ’ ἐκείνου τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν.

πάνυ γὰρ ἠγωνίων μὴ κρατήσαντεσ Καρχηδόνιοι τῶν τόπων ἐκείνων καὶ περιποιησάμενοι χορηγίασ ἀφθόνουσ καὶ χεῖρασ ἀντιποιήσωνται μὲν τῆσ θαλάττησ ὁλοσχερέστερον, συνεπιθῶνται δὲ τοῖσ κατὰ τὴν Ἰταλίαν, στρατόπεδα πέμποντεσ καὶ χρήματα τοῖσ περὶ τὸν Ἀννίβαν.

διόπερ ἐν μεγάλῳ τιθέμενοι καὶ τοῦτον τὸν πόλεμον ἐξαπέστειλαν τάσ τε ναῦσ καὶ τὸν Πόπλιον.

ὃσ καὶ παραγενόμενοσ εἰσ Ἰβηρίαν καὶ συμμίξασ τἀδελφῷ μεγάλην παρεῖχε χρείαν τοῖσ κοινοῖσ πράγμασιν. οὐδέποτε γὰρ πρότερον θαρρήσαντεσ διαβῆναι τὸν Ἴβηρα ποταμόν, ἀλλ’ ἀσμενίζοντεσ τῇ τῶν ἐπὶ τάδε φιλίᾳ καὶ συμμαχίᾳ τότε διέβησαν καὶ τότε πρῶτον ἐθάρρησαν ἀντιποιεῖσθαι τῶν πέραν πραγμάτων, μεγάλα καὶ ταὐτομάτου συνεργήσαντοσ σφίσι πρὸσ τοὺσ περιεστῶτασ καιρούσ.

λαβόντεσ τόπον εὐφυῶσ κείμενον πρόσ τε τὴν ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀσφάλειαν καὶ πρὸσ τὴν ἐκ θαλάττησ χορηγίαν·

ὁμοῦ γὰρ αὐτοῖσ συνέβαινε καὶ τὸν στόλον ποιεῖσθαι τὸν παράπλουν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION