Polybius, Histories, book 3, chapter 96

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 96)

πολεμίοισ. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀσδρούβαν, σημηνάντων αὐτοῖσ τῶν σκοπῶν ἐκ πολλοῦ τὸν ἐπίπλουν τῶν ὑπεναντίων, ἅμα τὰσ πεζικὰσ ἐξέταττον δυνάμεισ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν καὶ τοῖσ πληρώμασι παρήγγελλον ἐμβαίνειν εἰσ τὰσ ναῦσ. ἤδη δὲ καὶ τῶν Ῥωμαίων σύνεγγυσ ὄντων, σημήναντεσ πολεμικὸν ἀνήγοντο, κρίναντεσ ναυμαχεῖν.

συμβαλόντεσ δὲ τοῖσ πολεμίοισ βραχὺν μέν τινα χρόνον ἀντεποιήσαντο τῆσ νίκησ, μετ’ οὐ πολὺ δὲ πρὸσ τὸ κλίνειν ὡρ́μησαν. ἡ γὰρ ἐφεδρεία τῶν πεζῶν ἡ περὶ τὸν αἰγιαλὸν οὐχ οὕτωσ αὐτοὺσ ὤνησε, θάρσοσ παριστάνουσα πρὸσ τὸν κίνδυνον, ὡσ ἔβλαψε τὴν ἐλπίδα τῆσ σωτηρίασ ἑτοίμην παρασκευάζουσα.

πλὴν δύο μὲν αὐτάνδρουσ νῆασ ἀποβαλόντεσ, τεττάρων δὲ τοὺσ ταρσοὺσ καὶ τοὺσ ἐπιβάτασ ἔφευγον ἐκκλίναντεσ εἰσ γῆν.

ἐπικειμένων δὲ τῶν Ῥωμαίων αὐτοῖσ ἐκθύμωσ, τὰσ μὲν ναῦσ ἐξέβαλον εἰσ τὸν αἰγιαλόν, αὐτοὶ δ’ ἀποπηδήσαντεσ ἐκ τῶν πλοίων ἐσῴζοντο πρὸσ τοὺσ παρατεταγμένουσ.

οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τολμηρῶσ συνεγγίσαντεσ τῇ γῇ καὶ τὰ δυνάμενα κινεῖσθαι τῶν πλοίων ἀναδησάμενοι μετὰ χαρᾶσ ὑπερβαλλούσησ ἀπέπλεον, νενικηκότεσ μὲν ἐξ ἐφόδου τοὺσ ὑπεναντίουσ, κρατοῦντεσ δὲ τῆσ θαλάττησ, εἴκοσι δὲ καὶ πέντε ναῦσ ἔχοντεσ τῶν πολεμίων.

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Ἰβηρίαν ἀπὸ τούτων ἐπικυδεστέρασ εἰλήφει τοῖσ Ῥωμαίοισ τὰσ ἐλπίδασ διὰ τὸ προειρημένον κατόρθωμα.

οἱ δὲ Καρχηδόνιοι, προσπεσόντοσ αὐτοῖσ τοῦ γεγονότοσ ἐλαττώματοσ, παραχρῆμα πληρώσαντεσ ἑβδομήκοντα νῆασ ἐξαπέστειλαν, κρίναντεσ ἀναγκαῖον εἶναι πρὸσ πάσασ τὰσ ἐπιβολὰσ ἀντέχεσθαι τῆσ θαλάττησ.

αἳ τὸ μὲν πρῶτον εἰσ Σαρδόν’, ἐκεῖθεν δὲ πρὸσ τοὺσ περὶ Πίσασ τόπουσ τῆσ Ἰταλίασ προσέβαλον, πεπεισμένων τῶν ἐπιπλεόντων συμμίξειν ἐνθάδε τοῖσ περὶ τὸν Ἀννίβαν.

ταχὺ δὲ τῶν Ῥωμαίων ἀναχθέντων ἐπ’ αὐτοὺσ ἐξ αὐτῆσ τῆσ Ῥώμησ ἑκατὸν εἴκοσι σκάφεσι πεντηρικοῖσ, πυθόμενοι τὸν ἀνάπλουν οὗτοι μὲν αὖθισ ἀπέπλευσαν εἰσ τὴν Σαρδόνα, μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν εἰσ Καρχηδόνα.

Γνάιοσ δὲ Σερουίλιοσ ἔχων τὸν προειρημένον στόλον ἑώσ μέν τινοσ ἐπηκολούθει τοῖσ Καρχηδονίοισ, συνάψειν πεπεισμένοσ, πολὺ δὲ καθυστερῶν ἀπέγνω.

καὶ τὸ μὲν πρῶτον τῆσ Σικελίασ Λιλυβαίῳ προσέσχε·

μετὰ δὲ ταῦτα καταπλεύσασ τῆσ Λιβύησ ὡσ ἐπὶ τὴν τῶν Κερκινητῶν νῆσον καὶ λαβὼν παρ’ αὐτῶν χρήματα τοῦ μὴ πορθῆσαι τὴν χώραν ἀπηλλάγη. κατὰ δὲ τὸν ἀνάπλουν γενόμενοσ κύριοσ νήσου Κοσσύρου καὶ φρουρὰν εἰσ τὸ πολισμάτιον εἰσαγαγὼν αὖθισ εἰσ τὸ Λιλύβαιον κατῆρε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION