Polybius, Histories, book 3, chapter 94

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 94)

ἧκε πρὸσ τὰ στενὰ καὶ τὰσ διεκβολάσ. τῶν δὲ Ῥωμαίων οἱ μὲν ἐπὶ τοῖσ στενοῖσ φυλάττοντεσ ἅμα τῷ συνιδεῖν τὰ φῶτα προσβάλλοντα πρὸσ τὰσ ὑπερβολάσ, νομίσαντεσ ταύτῃ ποιεῖσθαι τὴν ὁρμὴν τὸν Ἀννίβαν, ἀπολιπόντεσ τὰσ δυσχωρίασ παρεβοήθουν τοῖσ ἄκροισ. ἐγγίζοντεσ δὲ τοῖσ βουσὶν ἠποροῦντο διὰ τὰ φῶτα, μεῖζόν τι τοῦ συμβαίνοντοσ καὶ δεινότερον ἀναπλάττοντεσ καὶ προσδοκῶντεσ.

οὗτοι μὲν βραχέα πρὸσ ἀλλήλουσ ἀκροβολισάμενοι, τῶν βοῶν αὐτοῖσ ἐμπιπτόντων ἔμειναν διαστάντεσ ἐπὶ τῶν ἄκρων ἀμφότεροι καὶ προσανεῖχον καραδοκοῦντεσ τὴν ἐπιφάνειαν τῆσ ἡμέρασ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι γνῶναι τὸ γινόμενον.

Φάβιοσ δὲ τὰ μὲν ἀπορούμενοσ ἐπὶ τῷ συμβαίνοντι καὶ κατὰ τὸν ποιητὴν ὀισσάμενοσ δόλον εἶναι, τὰ δὲ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆσ ὑπόθεσιν οὐδαμῶσ κρίνων ἐκκυβεύειν οὐδὲ παραβάλλεσθαι τοῖσ ὅλοισ, ἦγε τὴν ἡσυχίαν ἐπὶ τῷ χάρακι καὶ προσεδέχετο τὴν ἡμέραν.

κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον Ἀννίβασ, προχωρούντων αὐτῷ τῶν πραγμάτων κατὰ τὴν ἐπιβολήν, τήν τε δύναμιν διεκόμισε διὰ τῶν στενῶν μετ’ ἀσφαλείασ καὶ τὴν λείαν, λελοιπότων τοὺσ τόπουσ τῶν παραφυλαττόντων τὰσ δυσχωρίασ.

ἅμα δὲ τῷ φωτὶ συνιδὼν τοὺσ ἐν τοῖσ ἄκροισ ἀντικαθημένουσ τοῖσ λογχοφόροισ ἐπαπέστειλέ τινασ τῶν Ἰβήρων, οἳ καὶ συμμίξαντεσ κατέβαλον μὲν τῶν Ῥωμαίων εἰσ χιλίουσ, ῥᾳδίωσ δὲ τοὺσ παρὰ σφῶν εὐζώνουσ ἐκδεξάμενοι κατεβίβασαν.

Ἀννίβασ μὲν οὖν τοιαύτην ἐκ τοῦ Φαλέρνου ποιησάμενοσ τὴν ἔξοδον, λοιπὸν ἤδη στρατοπεδεύων ἀσφαλῶσ κατεσκέπτετο καὶ προυνοεῖτο περὶ τῆσ χειμασίασ ποῦ καὶ πῶσ ποιήσεται, μέγαν φόβον καὶ πολλὴν ἀπορίαν παρεστακὼσ ταῖσ πόλεσι καὶ τοῖσ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀνθρώποισ.

Φάβιοσ δὲ κακῶσ μὲν ἤκουε παρὰ τοῖσ πολλοῖσ, ὡσ ἀνάνδρωσ ἐκ τοιούτων τόπων προέμενοσ τοὺσ ὑπεναντίουσ, οὐ μὴν ἀφίστατό γε τῆσ προθέσεωσ.

καὶ ἀναγκασθεὶσ δὲ μετ’ ὀλίγασ ἡμέρασ ἐπί τινασ ἀπελθεῖν θυσίασ εἰσ τὴν Ῥώμην παρέδωκεν τῷ συνάρχοντι τὰ στρατόπεδα καὶ πολλὰ χωριζόμενοσ ἐνετείλατο μὴ τοσαύτην ποιεῖσθαι σπουδὴν ὑπὲρ τοῦ βλάψαι τοὺσ πολεμίουσ ἡλίκην ὑπὲρ τοῦ μηδὲν αὐτοὺσ παθεῖν δεινόν.

ὧν οὐδὲ μικρὸν ἐν νῷ τιθέμενοσ Μάρκοσ ἔτι λέγοντοσ αὐτοῦ ταῦτα πρὸσ τῷ παραβάλλεσθαι καὶ τῷ διακινδυνεύειν ὅλοσ καὶ πᾶσ ἦν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION