Polybius, Histories, book 3, chapter 86

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 86)

ἀκούσασ εἰσβεβληκότα τὸν Ἀννίβαν εἰσ Τυρρηνίαν ἀντιστρατοπεδεύειν τῷ Φλαμινίῳ, πᾶσι μὲν ἐπεβάλετο τοῖσ στρατοπέδοισ αὐτὸσ συνάπτειν, ἀδυνατῶν δὲ διὰ τὸ τῆσ στρατιᾶσ βάροσ Γάιον Κεντήνιον κατὰ σπουδὴν δοὺσ τετρακισχιλίουσ ἱππεῖσ προεξαπέστειλε, βουλόμενοσ, εἰ δέοινθ’ οἱ καιροί, πρὸ τῆσ αὑτοῦ παρουσίασ τούτουσ καταταχεῖν. Ἀννίβασ δέ, μετὰ τὴν μάχην προσαγγελθείσησ αὐτῷ τῆσ τῶν ὑπεναντίων βοηθείασ, ἐξαποστέλλει Μαάρβαν ἔχοντα τοὺσ λογχοφόρουσ καί τι μέροσ τῶν ἱππέων.

οἳ καὶ συμπεσόντεσ τοῖσ περὶ τὸν Γάιον ἐν αὐτῇ μὲν τῇ πρώτῃ συμπλοκῇ σχεδὸν τοὺσ ἡμίσεισ αὐτῶν διέφθειραν, τοὺσ δὲ λοιποὺσ εἴσ τινα λόφον συνδιώξαντεσ τῇ κατὰ πόδασ ἡμέρᾳ πάντασ ἔλαβον ὑποχειρίουσ.

ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ, τριταίασ οὔσησ τῆσ κατὰ τὴν μάχην προσαγγελίασ, καὶ μάλιστα τότε τοῦ πάθουσ κατὰ τὴν πόλιν ὡσανεὶ φλεγμαίνοντοσ, ἐπιγενομένησ καὶ ταύτησ τῆσ περιπετείασ οὐ μόνον τὸ πλῆθοσ, ἀλλὰ καὶ τὴν σύγκλητον αὐτὴν συνέβη διατραπῆναι.

διὸ καὶ παρέντεσ τὴν κατ’ ἐνιαυτὸν ἀγωγὴν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν αἱρ́εσιν τῶν ἀρχόντων μειζόνωσ ἐπεβάλοντο βουλεύεσθαι περὶ τῶν ἐνεστώτων, νομίζοντεσ αὐτοκράτοροσ δεῖσθαι στρατηγοῦ τὰ πράγματα καὶ τοὺσ περιεστῶτασ καιρούσ.

Ἀννίβασ δὲ κατατεθαρρηκὼσ τοῖσ ὅλοισ ἤδη τὸ μὲν συνεγγίζειν τῇ Ῥώμῃ κατὰ τὸ παρὸν ἀπεδοκίμασεν, τὴν δὲ χώραν ἐπιπορευόμενοσ ἀδεῶσ ἐπόρθει, ποιούμενοσ τὴν πορείαν ὡσ ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν.

πολλῆσ μὲν λείασ γεγονὼσ ἐγκρατήσ, ὥστε μήτ’ ἄγειν μήτε φέρειν δύνασθαι τὸ στρατόπεδον τὰσ ὠφελείασ, πολὺ δὲ πλῆθοσ ἀνθρώπων ἀπεκταγκὼσ κατὰ τὴν δίοδον·

καθάπερ γὰρ ἐν ταῖσ τῶν πόλεων καταλήψεσι, καὶ τότε παράγγελμά τι δεδομένον ἦν φονεύειν τοὺσ ὑποπίπτοντασ τῶν ἐν ταῖσ ἡλικίαισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION