Polybius, Histories, book 3, chapter 75

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 75)

Ὁ δὲ Τεβέριοσ εἰδὼσ μὲν τὰ συμβεβηκότα, βουλόμενοσ δὲ κατὰ δύναμιν ἐπικρύπτεσθαι τοὺσ ἐν τῇ Ῥώμῃ τὸ γεγονὸσ ἔπεμψε τοὺσ ἀπαγγελοῦντασ ὅτι μάχησ γενομένησ τὴν νίκην αὐτῶν ὁ χειμὼν ἀφείλετο. οἱ δὲ Ῥωμαῖοι παραυτίκα μὲν ἐπίστευον τοῖσ προσπίπτουσιν·

τοὺσ δὲ παρ’ αὑτῶν ἀπολελοιπότασ τὴν παρεμβολὴν ἐκ τῆσ μάχησ ἀνακεχωρηκέναι καὶ συνηθροῖσθαι πάντασ εἰσ τὰσ πόλεισ καὶ χορηγεῖσθαι δὲ τοῖσ ἀναγκαίοισ ἐκ θαλάττησ ἀνὰ τὸν Πάδον ποταμόν, καὶ λίαν σαφῶσ ἔγνωσαν τὰ γεγονότα περὶ τὸν κίνδυνον.

διὸ καὶ παραδόξου φανέντοσ αὐτοῖσ τοῦ πράγματοσ, περὶ τὰσ λοιπὰσ παρασκευὰσ διαφερόντωσ ἐγίνοντο καὶ περὶ φυλακὴν τῶν προκειμένων τόπων, πέμποντεσ εἰσ Σαρδόνα καὶ Σικελίαν στρατόπεδα, πρὸσ δὲ τούτοισ εἰσ Τάραντα προφυλακὰσ καὶ τῶν ἄλλων τόπων εἰσ τοὺσ εὐκαίρουσ·

παρεσκεύασαν δὲ καὶ ναῦσ ἑξήκοντα πεντήρεισ. οἵπερ ἔτυχον ὕπατοι τότε καθεσταμένοι, συνῆγον τοὺσ συμμάχουσ καὶ κατέγραφον τὰ παρ’ αὑτοῖσ στρατόπεδα.

παρῆγον δὲ καὶ τὰσ ἀγορὰσ τὰσ μὲν εἰσ Ἀρίμινον τὰσ δ’ εἰσ Τυρρηνίαν, ὡσ ἐπὶ τούτοισ ποιησόμενοι τοῖσ τόποισ τὴν ἔξοδον.

ἔπεμψαν δὲ καὶ πρὸσ Ιἕρωνα περὶ βοηθείασ, ὃσ καὶ πεντακοσίουσ αὐτοῖσ ἐξαπέστειλε Κρῆτασ καὶ χιλίουσ πελτοφόρουσ·

πάντα δὲ καὶ πανταχόθεν ἐνεργῶσ ἡτοίμαζον. τότε γάρ εἰσι φοβερώτατοι Ῥωμαῖοι καὶ κοινῇ καὶ κατ’ ἰδίαν, ὅταν αὐτοὺσ περιστῇ φόβοσ ἀληθινόσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION