Polybius, Histories, book 3, chapter 57

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 57)

Ἡμεῖσ δ’ ἐπειδὴ καὶ τὴν διήγησιν καὶ τοὺσ ἡγεμόνασ ἀμφοτέρων καὶ τὸν πόλεμον εἰσ Ἰταλίαν ἠγάγομεν, πρὸ τοῦ τῶν ἀγώνων ἄρξασθαι βραχέα βουλόμεθα περὶ τῶν ἁρμοζόντων τῇ πραγματείᾳ διελθεῖν. οὐδὲ μὴν περὶ τῶν Βρεττανικῶν νήσων καὶ τῆσ τοῦ καττιτέρου κατασκευῆσ, ἔτι δὲ τῶν ἀργυρείων καὶ χρυσείων τῶν κατ’ αὐτὴν Ἰβηρίαν, ὑπὲρ ὧν οἱ συγγραφεῖσ ἀμφισβητοῦντεσ πρὸσ ἀλλήλουσ τὸν πλεῖστον διατίθενται λόγον.

δεύτερον δὲ κρίνοντεσ οὐ διερριμμένην οὐδ’ ἐν παρέργῳ ποιήσασθαι τὴν περὶ αὐτῶν μνήμην, ἀλλὰ κατ’ ἰδίαν καὶ τόπον καὶ καιρὸν ἀπονείμαντεσ τῷ μέρει τούτῳ, καθ’ ὅσον οἱοῖ́ τ’ ἐσμέν, τὴν ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν ἐξηγήσασθαι.

διόπερ οὐ χρὴ θαυμάζειν οὐδ’ ἐν τοῖσ ἑξῆσ, ἐὰν ἐπί τινασ τόπουσ ἐρχόμενοι τοιούτουσ παραλείπωμεν τοῦτο τὸ μέροσ διὰ τὰσ προειρημένασ αἰτίασ.

εἰ δέ τινεσ πάντωσ ἐπιζητοῦσι κατὰ τόπον καὶ κατὰ μέροσ τῶν τοιούτων ἀκούειν, ἴσωσ ἀγνοοῦσι παραπλήσιόν τι πάσχοντεσ τοῖσ λίχνοισ τῶν δειπνητῶν.

καὶ γὰρ ἐκεῖνοι πάντων ἀπογευόμενοι τῶν παρακειμένων οὔτε κατὰ τὸ παρὸν οὐδενὸσ ἀληθινῶσ ἀπολαύουσι τῶν βρωμάτων οὔτ’ εἰσ τὸ μέλλον ὠφέλιμον ἐξ αὐτῶν τὴν ἀνάδοσιν καὶ τροφὴν κομίζονται, πᾶν δὲ τοὐναντίον·

οἵ τε περὶ τὴν ἀνάγνωσιν τὸ παραπλήσιον ποιοῦντεσ οὔτε τῆσ παραυτίκα διαγωγῆσ ἀληθινῶσ οὔτε τῆσ εἰσ τὸ μέλλον ὠφελείασ στοχάζονται δεόντωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION