Polybius, Histories, book 3, chapter 31

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 31)

Ἔνιοι δὲ τῶν ἀκρίτωσ τὰ τοιαῦτα θεωμένων τάχ’ ἂν φήσαιεν ἡμᾶσ οὐκ ἀναγκαίωσ ἐπὶ πλεῖον ἐξακριβοῦν τοὺσ ὑπὲρ τῶν τοιούτων λόγουσ. ἐγὼ δ’, εἰ μέν τισ ὑπείληφεν πρὸσ πᾶσαν περίστασιν αὐτάρκησ ὑπάρχειν, καλὴν μέν, οὐκ ἀναγκαίαν δ’ ἴσωσ φήσαιμ’ ἂν εἶναι τὴν τῶν προγεγονότων ἐπιστήμην·

ἔτι δὲ μᾶλλον ἀναγκαίαν εἶναί φημι διὰ ταῦτα τὴν τῶν παρεληλυθότων ἐπίγνωσιν.

πῶσ γὰρ ἂν εἴτ’ αὐτὸσ ἀδικούμενόσ τισ ἢ τῆσ πατρίδοσ ἀδικουμένησ βοηθοὺσ εὑρ́οι καὶ συμμάχουσ, εἴτε κτήσασθαί τι καὶ προκατάρξασθαι σπουδάζων τοὺσ συνεργήσοντασ αὐτῷ παρορμήσαι πρὸσ τὰσ ἐπιβολάσ;

πῶσ δ’ ἂν εὐδοκούμενοσ τοῖσ ὑποκειμένοισ τοὺσ βεβαιώσοντασ τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν καὶ διαφυλάξοντασ τὴν κατάστασιν παροξύναι δικαίωσ, εἰ μηδὲν εἰδείη τῆσ τῶν προγεγονότων περὶ ἑκάστουσ ὑπομνήσεωσ;

πρὸσ μὲν γὰρ τὸ παρὸν ἀεί πωσ ἁρμοζόμενοι καὶ συνυποκρινόμενοι τοιαῦτα καὶ λέγουσι καὶ πράττουσι πάντεσ ὥστε δυσθεώρητον εἶναι τὴν ἑκάστου προαίρεσιν καὶ λίαν ἐν πολλοῖσ ἐπισκοτεῖσθαι τὴν ἀλήθειαν.

τὰ δὲ παρεληλυθότα τῶν ἔργων, ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων λαμβάνοντα τὴν δοκιμασίαν, ἀληθινῶσ ἐμφαίνει τὰσ ἑκάστων αἱρέσεισ καὶ διαλήψεισ καὶ δηλοῖ παρ’ οἷσ μὲν χάριν, εὐεργεσίαν, βοήθειαν ἡμῖν ὑπάρχουσαν, παρ’ οἷσ δὲ τἀναντία τούτων.

ἐξ ὧν καὶ τὸν ἐλεήσοντα καὶ τὸν συνοργιούμενον, ἔτι δὲ τὸν δικαιώσοντα, πολλάκισ καὶ ἐπὶ πολλῶν εὑρεῖν ἔστιν.

ἅπερ ἔχει μεγίστασ ἐπικουρίασ καὶ κοινῇ καὶ κατ’ ἰδίαν πρὸσ τὸν ἀνθρώπινον βίον.

διόπερ οὐχ οὕτωσ ἐστὶ φροντιστέον τῆσ αὐτῶν τῶν πράξεων ἐξηγήσεωσ οὔτε τοῖσ γράφουσιν οὔτε τοῖσ ἀναγινώσκουσιν τὰσ ἱστορίασ, ὡσ τῶν πρότερον καὶ τῶν ἅμα καὶ τῶν ἐπιγινομένων τοῖσ ἔργοισ.

καὶ παραυτίκα μὲν τέρπει, πρὸσ δὲ τὸ μέλλον οὐδὲν ὠφελεῖ τὸ παράπαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION