Polybius, Histories, book 3, chapter 22

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 22)

Γίνονται τοιγαροῦν συνθῆκαι Ῥωμαίοισ καὶ Καρχηδονίοισ πρῶται κατὰ Λεύκιον Ιοὔνιον Βροῦτον καὶ Μάρκον Ὡράτιον, τοὺσ πρώτουσ κατασταθέντασ ὑπάτουσ μετὰ τὴν τῶν βασιλέων κατάλυσιν, ὑφ’ ὧν συνέβη καθιερωθῆναι καὶ τὸ τοῦ Διὸσ ἱερὸν τοῦ Καπετωλίου. ταῦτα δ’ ἔστι πρότερα τῆσ Ξέρξου διαβάσεωσ εἰσ τὴν Ἑλλάδα τριάκοντ’ ἔτεσι λείπουσι δυεῖν.

ἃσ καθ’ ὅσον ἦν δυνατὸν ἀκριβέστατα διερμηνεύσαντεσ ἡμεῖσ ὑπογεγράφαμεν.

τηλικαύτη γὰρ ἡ διαφορὰ γέγονε τῆσ διαλέκτου καὶ παρὰ Ῥωμαίοισ τῆσ νῦν πρὸσ τὴν ἀρχαίαν ὥστε τοὺσ συνετωτάτουσ ἔνια μόλισ ἐξ ἐπιστάσεωσ διευκρινεῖν. εἰσὶ δ’ αἱ συνθῆκαι τοιαίδε τινέσ·

"1ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν "1εἶναι Ῥωμαίοισ καὶ τοῖσ Ῥωμαίων συμμάχοισ καὶ "1Καρχηδονίοισ καὶ τοῖσ Καρχηδονίων συμμάχοισ· 1μὴ πλεῖν Ῥωμαίουσ μηδὲ τοὺσ Ῥωμαίων συμμάχουσ "1ἐπέκεινα τοῦ Καλοῦ ἀκρωτηρίου, ἐὰν μὴ ὑπὸ χει" 1μῶνοσ ἢ πολεμίων ἀναγκασθῶσιν·

ἐὰν δέ τισ βίᾳ "1κατενεχθῇ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ μηδὲν ἀγοράζειν μηδὲ "1λαμβάνειν πλὴν ὅσα πρὸσ πλοίου ἐπισκευὴν ἢ πρὸσ " 1ἱερά, ἐν πέντε δ’ ἡμέραισ ἀποτρεχέτω.

1πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ.

1πραθῇ.

ἐὰν Ῥωμαίων τισ εἰσ Σικελίαν παρα"1γίνηται, ἧσ Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ " 1Ῥωμαίων πάντα. Καρχηδόνιοι δὲ μὴ ἀδικείτωσαν "1δῆμον Ἀρδεατῶν, Ἀντιατῶν, Λαρεντίνων, Κιρκαιι"1τῶν, Ταρρακινιτῶν, μηδ’ ἄλλον μηδένα Λατίνων, " 1ὅσοι ἂν ὑπήκοοι·

ἐὰν δέ τινεσ μὴ ὦσιν ὑπήκοοι, "1τῶν πόλεων ἀπεχέσθωσαν·

ἂν δὲ λάβωσι, Ῥω" 1μαίοισ ἀποδιδότωσαν ἀκέραιον. φρούριον μὴ ἐνοι"1κοδομείτωσαν ἐν τῇ Λατίνῃ.

ἐὰν ὡσ πολέμιοι εἰσ "1τὴν χώραν εἰσέλθωσιν, ἐν τῇ χώρᾳ μὴ ἐννυκτερευέτωσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION