Polybius, Histories, book 3, chapter 20

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 20)

Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι, προσπεπτωκυίασ αὐτοῖσ ἤδη τῆσ τῶν Ζακανθαίων ἁλώσεωσ, οὐ μὰ Δία περὶ τοῦ πολέμου τότε διαβούλιον ἦγον, καθάπερ ἔνιοι τῶν συγγραφέων φασί, προσκατατάττοντεσ ἔτι καὶ τοὺσ εἰσ ἑκάτερα ῥηθέντασ λόγουσ, πάντων ἀτοπώτατον πρᾶγμα ποιοῦντεσ. πῶσ γὰρ οἱο͂́ν τ’ ἦν Ῥωμαίουσ τοὺσ ἐνιαυτῷ πρότερον ἐπηγγελκότασ πόλεμον Καρχηδονίοισ, ἐὰν ἐπιβαίνωσι τῆσ Ζακανθαίων χώρασ, τούτουσ κατὰ κράτοσ ἑαλωκυίασ αὐτῆσ τῆσ πόλεωσ τότε βουλεύεσθαι συνελθόντασ πότερα πολεμητέον ἢ τοὐναντίον;

πῶσ δὲ καὶ τίνα τρόπον ἅμα μὲν τὴν στυγνότητα τοῦ συνεδρίου παρεισάγουσι θαυμάσιον, ἅμα δὲ τοὺσ υἱοὺσ ἀπὸ δώδεκ’ ἐτῶν ἄγειν φασὶ τοὺσ πατέρασ εἰσ τὸ συνέδριον, οὓσ μετέχοντασ τῶν διαβουλίων οὐδὲ τῶν ἀναγκαίων οὐδενὶ προί̈εσθαι τῶν ἀπορρήτων οὐδέν;

ὧν οὔτ’ εἰκὸσ οὔτ’ ἀληθέσ ἐστι τὸ παράπαν οὐδέν, εἰ μὴ νὴ Δία πρὸσ τοῖσ ἄλλοισ ἡ τύχη καὶ τοῦτο προσένειμε Ῥωμαίοισ, τὸ φρονεῖν αὐτοὺσ εὐθέωσ ἐκ γενετῆσ.

πρὸσ μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα τῶν συγγραμμάτων οἱᾶ γράφει Χαιρέασ καὶ Σωσύλοσ οὐδὲν ἂν δέοι πλέον λέγειν·

οὐ γὰρ ἱστορίασ, ἀλλὰ κουρεακῆσ καὶ πανδήμου λαλιᾶσ ἔμοιγε δοκοῦσι τάξιν ἔχειν καὶ δύναμιν. δύο προτείνοντεσ αὐτοῖσ, ὧν τὸ μὲν αἰσχύνην ἅμα καὶ βλάβην ἐδόκει φέρειν δεξαμένοισ τοῖσ Καρχηδονίοισ, τὸ δ’ ἕτερον πραγμάτων καὶ κινδύνων ἀρχὴν μεγάλων.

ἢ γὰρ τὸν στρατηγὸν Ἀννίβαν καὶ τοὺσ μετ’ αὐτοῦ συνέδρουσ ἐκδότουσ διδόναι Ῥωμαίοισ ἐπέταττον, ἢ προήγγελλον τὸν πόλεμον.

παραγενομένων δὲ τῶν Ῥωμαίων καὶ παρελθόντων εἰσ τὸ συνέδριον καὶ διασαφούντων ταῦτα, δυσχερῶσ ἤκουον οἱ Καρχηδόνιοι τὴν αἱρ́εσιν τῶν προτεινομένων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION