Polybius, Histories, book 3, chapter 10

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 10)

καὶ περὶ ταύτασ διέτριβε τὰσ πράξεισ. ὧν χωρὶσ οὐχ οἱο͂́ν τ’ ἦν συμπεριενεχθῆναι δεόντωσ οὔτε τοῖσ νῦν λεγομένοισ οὔτε τοῖσ μετὰ ταῦτα ῥηθησομένοισ ὑφ’ ἡμῶν.

πλὴν οὐκ ἐντρεπομένων τῶν Ῥωμαίων, εἴξαντεσ τῇ περιστάσει καὶ βαρυνόμενοι μέν, οὐκ ἔχοντεσ δὲ ποιεῖν οὐδὲν ἐξεχώρησαν Σαρδόνοσ, συνεχώρησαν δ’ εἰσοίσειν ἄλλα χίλια καὶ διακόσια τάλαντα πρὸσ τοῖσ πρότερον ἐφ’ ᾧ μὴ τὸν πόλεμον ἐκείνοισ ἀναδέξασθαι τοῖσ καιροῖσ.

διὸ καὶ δευτέραν, μεγίστην δὲ ταύτην θετέον αἰτίαν τοῦ μετὰ ταῦτα συστάντοσ πολέμου.

Ἀμίλκασ γὰρ προσλαβὼν τοῖσ ἰδίοισ θυμοῖσ τὴν ἐπὶ τούτοισ ὀργὴν τῶν πολιτῶν, ὡσ θᾶττον τοὺσ ἀποστάντασ τῶν μισθοφόρων καταπολεμήσασ ἐβεβαίωσε τῇ πατρίδι τὴν ἀσφάλειαν, εὐθέωσ ἐποιεῖτο τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν πράγματα, σπουδάζων ταύτῃ χρήσασθαι παρασκευῇ πρὸσ τὸν κατὰ Ῥωμαίων πόλεμον.

ἣν δὴ καὶ τρίτην αἰτίαν νομιστέον, λέγω δὲ τὴν εὔροιαν τῶν κατ’ Ἰβηρίαν πραγμάτων Καρχηδονίοισ. ταύταισ γὰρ ταῖσ χερσὶ πιστεύσαντεσ εὐθαρσῶσ ἐνέβησαν εἰσ τὸν προειρημένον πόλεμον.

Ὅτι δ’ Ἀμίλκασ πλεῖστα μὲν συνεβάλετο πρὸσ τὴν σύστασιν τοῦ δευτέρου πολέμου, καίπερ τετελευτηκὼσ ἔτεσι δέκα πρότερον τῆσ καταρχῆσ αὐτοῦ, πολλὰ μὲν ἂν εὑρ́οι τισ εἰσ τοῦτο·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION