Polybius, Histories, book 3, chapter 8

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 8)

Φάβιοσ δέ φησιν ὁ Ῥωμαϊκὸσ συγγραφεὺσ ἅμα τῷ κατὰ Ζακανθαίουσ ἀδικήματι καὶ τὴν Ἀσδρούβου πλεονεξίαν καὶ φιλαρχίαν αἰτίαν γίνεσθαι τοῦ κατ’ Ἀννίβαν πολέμου. ἐκεῖνον γὰρ μεγάλην ἀνειληφότα τὴν δυναστείαν ἐν τοῖσ κατ’ Ἰβηρίαν τόποισ, μετὰ ταῦτα παραγενόμενον ἐπὶ Λιβύην ἐπιβαλέσθαι καταλύσαντα τοὺσ νόμουσ εἰσ μοναρχίαν περιστῆσαι τὸ πολίτευμα τῶν Καρχηδονίων·

τοὺσ δὲ πρώτουσ ἄνδρασ ἐπὶ τοῦ πολιτεύματοσ προϊδομένουσ αὐτοῦ τὴν ἐπιβολὴν συμφρονῆσαι καὶ διαστῆναι πρὸσ αὐτόν·

τὸν δ’ Ἀσδρούβαν ὑπιδόμενον, ἀναχωρήσαντ’ ἐκ τῆσ Λιβύησ τὸ λοιπὸν ἤδη τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν χειρίζειν κατὰ τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν, οὐ προσέχοντα τῷ συνεδρίῳ τῶν Καρχηδονίων.

Ἀννίβαν δὲ κοινωνὸν καὶ ζηλωτὴν ἐκ μειρακίου γεγονότα τῆσ ἐκείνου προαιρέσεωσ καὶ τότε διαδεξάμενον τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν Ἀσδρούβᾳ ποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων.

διὸ καὶ νῦν τὸν πόλεμον τοῦτον ἐξενηνοχέναι κατὰ τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν Ῥωμαίοισ παρὰ τὴν Καρχηδονίων γνώμην.

οὐδένα γὰρ εὐδοκεῖν τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν ἐν Καρχηδόνι τοῖσ ὑπ’ Ἀννίβου περὶ τὴν Ζακανθαίων πόλιν πραχθεῖσιν.

ταῦτα δ’ εἰπών φησιν μετὰ τὴν τῆσ προειρημένησ πόλεωσ ἅλωσιν παραγενέσθαι τοὺσ Ῥωμαίουσ, οἰομένουσ δεῖν ἢ τὸν Ἀννίβαν ἐκδιδόναι σφίσι τοὺσ Καρχηδονίουσ ἢ τὸν πόλεμον ἀναλαμβάνειν.

εἰ δέ τισ ἔροιτο τὸν συγγραφέα ποῖοσ ἦν καιρὸσ οἰκειότεροσ τοῖσ Καρχηδονίοισ ἢ ποῖον πρᾶγμα τούτου δικαιότερον ἢ συμφορώτερον, ἐπείπερ ἐξ ἀρχῆσ δυσηρεστοῦντο, καθάπερ οὗτόσ φησιν, τοῖσ ὑπ’ Ἀννίβου πραττομένοισ, τοῦ πεισθέντασ τότε τοῖσ ὑπὸ Ῥωμαίων παρακαλουμένοισ ἐκδοῦναι μὲν τὸν αἴτιον τῶν ἀδικημάτων, ἐπανελέσθαι δ’ εὐλόγωσ δι’ ἑτέρων τὸν κοινὸν ἐχθρὸν τῆσ πόλεωσ, περιποιήσασθαι δὲ τῇ χώρᾳ τὴν ἀσφάλειαν, ἀποτριψαμένουσ τὸν ἐπιφερόμενον πόλεμον, δόγματι μόνον τὴν ἐκδίκησιν ποιησαμένουσ, τί ἂν εἰπεῖν ἔχοι πρὸσ αὐτά;

δῆλον γὰρ ὡσ οὐδέν.

οἵ γε τοσοῦτον ἀπέσχον τοῦ πρᾶξαί τι τῶν προειρημένων ὡσ ἑπτακαίδεκ’ ἔτη συνεχῶσ πολεμήσαντεσ κατὰ τὴν Ἀννίβου προαίρεσιν οὐ πρότερον κατελύσαντο τὸν πόλεμον, ἑώσ οὗ πάσασ ἐξελέγξαντεσ τὰσ ἐλπίδασ τελευταῖον εἰσ τὸν περὶ τῆσ πατρίδοσ καὶ τῶν ἐν αὐτῇ σωμάτων παρεγένοντο κίνδυνον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION