Polybius, Histories, book 3, chapter 2

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 2)

τινὰ ποιησόμεθα τὴν ἔφοδον τῆσ ἐξηγήσεωσ. ἐροῦμεν ὡσ εἰσ Ἰταλίαν ἐμβαλόντεσ Καρχηδόνιοι καὶ καταλύσαντεσ τὴν Ῥωμαίων δυναστείαν εἰσ μέγαν μὲν φόβον ἐκείνουσ ἤγαγον περὶ σφῶν καὶ τοῦ τῆσ πατρίδοσ ἐδάφουσ, μεγάλασ δ’ ἔσχον αὐτοὶ καὶ παραδόξουσ ἐλπίδασ, ὡσ καὶ τῆσ Ῥώμησ αὐτῆσ ἐξ ἐφόδου κρατήσοντεσ.

Ῥόδιοι δὲ καὶ Προυσίασ ἀναλαβόντεσ πρὸσ Βυζαντίουσ πόλεμον ἠνάγκασαν αὐτοὺσ ἀποστῆναι τοῦ παραγωγιάζειν τοὺσ πλέοντασ εἰσ τὸν Πόντον.

στήσαντεσ δ’ ἐπὶ τούτων τὴν διήγησιν τὸν ὑπὲρ τῆσ Ῥωμαίων πολιτείασ συστησόμεθα λόγον, ᾧ κατὰ τὸ συνεχὲσ ὑποδείξομεν ὅτι μέγιστα συνεβάλετ’ αὐτοῖσ ἡ τοῦ πολιτεύματοσ ἰδιότησ πρὸσ τὸ μὴ μόνον ἀνακτήσασθαι τὴν Ἰταλιωτῶν καὶ Σικελιωτῶν δυναστείαν, ἔτι δὲ τὴν Ἰβήρων προσλαβεῖν καὶ Κελτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ τὸ τελευταῖον καὶ πρὸσ τὸ κρατήσαντασ τῷ πολέμῳ Καρχηδονίων ἔννοιαν σχεῖν τῆσ τῶν ὅλων ἐπιβολῆσ.

ἅμα δὲ τούτοισ κατὰ παρέκβασιν δηλώσομεν τὴν κατάλυσιν τῆσ Ιἕρωνοσ τοῦ Συρακοσίου δυναστείασ.

οἷσ ἐπισυνάψομεν τὰσ περὶ τὴν Αἴγυπτον ταραχὰσ καὶ τίνα τρόπον Πτολεμαίου τοῦ βασιλέωσ μεταλλάξαντοσ τὸν βίον συμφρονήσαντεσ Ἀντίοχοσ καὶ Φίλιπποσ ἐπὶ διαιρέσει τῆσ τοῦ καταλελειμμένου παιδὸσ ἀρχῆσ ἤρξαντο κακοπραγμονεῖν καὶ τὰσ χεῖρασ ἐπιβάλλειν Φίλιπποσ μὲν τοῖσ κατ’ Αἴγαιον καὶ Καρίαν καὶ Σάμον, Ἀντίοχοσ δὲ τοῖσ κατὰ Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION