Polybius, Histories, book 3, chapter 1

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 1)

Ὅτι μὲν ἀρχὰσ ὑποτιθέμεθα τῆσ αὑτῶν πραγματείασ τόν τε συμμαχικὸν καὶ τὸν Ἀννιβιακόν, πρὸσ δὲ τούτοισ τὸν περὶ Κοίλησ Συρίασ πόλεμον, ἐν τῇ πρώτῃ μὲν τῆσ ὅλησ συντάξεωσ, τρίτῃ δὲ ταύτησ ἀνώτερον βύβλῳ δεδηλώκαμεν· ὁμοίωσ δὲ καὶ τὰσ αἰτίασ, δι’ ἃσ ἀναδραμόντεσ τοῖσ χρόνοισ πρὸ τούτων τῶν καιρῶν συνεταξάμεθα τὰσ πρὸ ταύτησ βύβλουσ, ἐν αὐτῇ ’κείνῃ διεσαφήσαμεν.

νῦν δὲ πειρασόμεθα τοὺσ προειρημένουσ πολέμουσ καὶ τὰσ αἰτίασ, ἐξ ὧν ἐγένοντο καὶ δι’ ἃσ ἐπὶ τοσοῦτον ηὐξήθησαν, μετ’ ἀποδείξεωσ ἐξαγγέλλειν, βραχέα προειπόντεσ ὑπὲρ τῆσ αὑτῶν πραγματείασ.

τούτου δ’ ἔχοντοσ καὶ τὴν ἀρχὴν γνωριζομένην καὶ τὸν χρόνον ὡρισμένον καὶ τὴν συντέλειαν ὁμολογουμένην, χρήσιμον ἡγούμεθ’ εἶναι καὶ τὸ περὶ τῶν μεγίστων ἐν αὐτῷ μερῶν, ὅσα μεταξὺ κεῖται τῆσ ἀρχῆσ καὶ τοῦ τέλουσ, κεφαλαιωδῶσ ἐπιμνησθῆναι καὶ προεκθέσθαι.

μάλιστα γὰρ οὕτωσ ὑπολαμβάνομεν τοῖσ φιλομαθοῦσι παρασκευάσειν ἱκανὴν ἔννοιαν τῆσ ὅλησ ἐπιβολῆσ.

πολλὰ μὲν γὰρ προλαμβανούσησ τῆσ ψυχῆσ ἐκ τῶν ὅλων πρὸσ τὴν κατὰ μέροσ τῶν πραγμάτων γνῶσιν, πολλὰ δ’ ἐκ τῶν κατὰ μέροσ πρὸσ τὴν τῶν ὅλων ἐπιστήμην, ἀρίστην ἡγούμενοι τὴν ἐξ ἀμφοῖν ἐπίστασιν καὶ θέαν ἀκόλουθον τοῖσ εἰρημένοισ ποιησόμεθα τὴν προέκθεσιν τῆσ αὑτῶν πραγματείασ.

τὴν μὲν οὖν καθόλου τῆσ ὑποθέσεωσ ἔμφασιν καὶ τὴν περιγραφὴν ἤδη δεδηλώκαμεν.

περιέχεσθαι δ’ ἐν τούτῳ τηλικαύτασ καὶ τοιαύτασ πράξεισ, ὅσασ οὐδεὶσ τῶν προγεγονότων καιρῶν ἐν ἴσῳ περιέλαβε διαστήματι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION